Internet toàn cầu đã phát triển lên đến gần 340 triệu tên miền

VietTimes -- Công ty toàn cầu về tên miền và an ninh mạng VeriSign mới đây đã công bố có khoảng 339,8 triệu tên miền đã được đăng ký bao gồm tất cả các tên miền cấp cao (Top-level Domain - TLD) tính đến hết quý II/2018, tăng thêm khoảng 6,0 triệu lượt so với quý I/2018.
Các tên miền cấp cao lớn nhất tính đến hết quý 2/2018.
Các tên miền cấp cao lớn nhất tính đến hết quý 2/2018.

Tổng số lượt đăng ký các tên miền cấp cao .com và .net đạt khoảng 149,7 triệu lượt trong cơ sở tên miền tính đến cuối quý 2/2018, với mức tăng khoảng 1,4 triệu lượt (0,9%) so với quý 1 năm 2018.

Tổng mức gia tăng số lượt đăng ký của các tên miền cấp cao .com và .net đạt khoảng 5,3 triệu lượt (37%) so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2018, cơ sở các tên miền đã đăng ký dạng .com đạt 135,6 triệu, trong khi tên miền dạng .net đạt 14,1 triệu.

Tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net mới là 9,6 tính đến cuối quý 2/2018. Trong khi cùng thời điểm đó năm ngoái, tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net đạt 9,2 triệu.

Verisign cung cấp Báo cáo Tóm tắt ngành Tên miền nhằm cung cấp cho người dùng Internet trên toàn thế giới những nghiên cứu và dữ liệu thống kê, phân tích trong ngành tên miền. Báo cáo Tóm tắt ngành Tên miền quý 2/2018 cũng như các báo cáo trước đó được đăng tải tại đây.