Hưng Yên chỉ đạo không triển khai dự án Ngầm hóa mương Trần Thành Ngọ, và hoàn thiện 3 tuyến đường tại xã Nghĩa Hiệp theo hình thức BT

VietTimes -- Ông Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu không triển khai thực hiện dự án Ngầm hóa mương Trần Thành Ngọ, và hoàn thiện 3 tuyến đường tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ theo hình thức hợp đồng BT.
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo không triển khai dự án Ngầm hóa mương Trần Thành Ngọ, và hoàn thiện 3 tuyến đường tại xã Nghĩa Hiệp theo hình thức BT/ Ảnh: minh họa
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo không triển khai dự án Ngầm hóa mương Trần Thành Ngọ, và hoàn thiện 3 tuyến đường tại xã Nghĩa Hiệp theo hình thức BT/ Ảnh: minh họa

Trên cơ sở Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ý kiến của các sở, ngành Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng vừa có chỉ đạo không triển khai thực hiện Dự án Ngầm hóa mương Trần Thành Ngọ và hoàn thiện 03 tuyến đường tại xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ theo hình thức hợp đồng BT.

Ngoài ra, cũng đồng ý về chủ trương tiếp nhận Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ thương mại tổng hợp và nhà ở khu công nghiệp phố Nối.

Đồng ý về chủ trương sử dụng Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ thương mại tổng hợp và nhà ở khu công nghiệp Phố Nối đã được phê duyệt ngày 02/02/2018, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo của Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ thương mại tổng hợp và nhà ở khu công nghiệp phố Nối theo hình thức đầu tư mới.

Trường hợp, Tổng Công ty 319 được giao thực hiện dự án thì chi phí xây dựng Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tết xây dựng được điều chỉnh vào chi phí của dự án theo quy định.

Nếu trường hợp Tổng Công ty 319 không được thực hiện thì Tổng Công ty sẽ không được hoàn trả các khoản chi phí nêu trên.

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Yên Mỹ hướng dẫn Tổng Công ty 319 triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định.