Huawei công bố tân Chủ tịch khu vực Đông Nam Châu Á

Huawei vừa bổ nhiệm ông James Wu làm tân Chủ tịch khu vực Đông Nam Châu Á vào ngày 1-8 vừa qua.
Ông James Wu - Tân chủ tịch mới của Huawei khu vực Đông Nam Á
Ông James Wu - Tân chủ tịch mới của Huawei khu vực Đông Nam Á
Ông James Wu gia nhập Huawei vào năm 2003 và đã đảm nhận nhiều vị trí cao cấp trong công ty như Giám đốc Tuyển dụng và Bổ nhiệm Nguồn nhân lực doanh nghiệp, Chủ tịch Nhóm Kinh doanh Hạ tầng Viễn thông khu vực Trung Đông, Tổng giám đốc Huawei tại Saudi Arabia, Tổng Giám đốc Huawei tại Oman. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp viễn thông, ông James Wu đã đóng một vai trò quan trọng trong các chặng đường phát triển của công ty trong khu vực.

Ông James Wu sẽ chịu trách nhiệm về hoạt động của công ty và chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh các lĩnh vực giải pháp hạ tầng viễn thông, giải pháp doanh nghiệp và sản phẩm tiêu dùng trong khu vực Đông Nam Châu Á. Đồng thời ông cũng sẽ giám sát quản lý của công ty, đưa ra định hướng chiến lược, lãnh đạo phát triển kinh doanh và quan hệ khách hàng để định hướng phát triển rộng rãi hơn nữa các sáng tạo công nghệ của Huawei.
Văn phòng Huawei khu vực Đông Nam Châu Á đặt tại Bangkok (Thái Lan), hỗ trợ 11 thị trường bao gồm: Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam, Myanmar, Lào, Cambodia, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Hong Kong và Macau.

Theo Pháp Luật TP.HCM
http://kynguyenso.plo.vn/ky-nguyen-so/nhip-cong-nghe/huawei-cong-bo-tan-chu-tich-khu-vuc-dong-nam-chau-a-719316.html