Hơn 200 tỉ đồng sai phạm tại Tổng công ty lương thực miền Nam

Các sai phạm ở các công ty hạch toán độc lập cũng khiến Vinafood 2 phải trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính, hạch toán vào chi phí năm 2013 do bị ôm nợ khó đòi, kinh doanh thua lỗ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 8.12, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã công bố Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Tổng công ty lương thực miền Nam (Vinafood 2) và một số đơn vị thành viên.

Theo đó, Vinafood 2 cho vay và bảo lãnh vay vốn cho một số đơn vị không đúng quy định, vượt thẩm quyền được giao hơn 1.780,3 tỉ đồng; chi phí hoa hồng môi giới năm 2013 số tiền hơn 100,2 tỉ đồng chưa đảm bảo công khai và thông qua hội đồng thành viên theo quy định; hạch toán chưa đúng chi phí môi giới hơn 108,1 tỉ đồng; không làm đúng theo quy định của nhà nước về thu mua lúa gạo tạm trữ, với mục đích đảm bảo cho người nông dân có lãi tối thiểu 30%.

TTCP cũng phát hiện sai phạm tại các công ty hạch toán phụ thuộc vào tổng công ty sai phạm số tiền hơn 62.000 tỉ đồng khiến Vinafood 2 và các đơn vị bị chiếm dụng vốn, nợ khó đòi, nguy cơ mất vốn cao.

Các sai phạm ở các công ty hạch toán độc lập cũng khiến Vinafood 2 phải trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính, hạch toán vào chi phí năm 2013 là hơn 226,5 tỉ đồng do bị ôm nợ khó đòi, kinh doanh thua lỗ.

Việc quản lý, sử dụng đất đai, Vinafood 2 và một số đơn vị thành viên mắc nhiều sai phạm như để đất trống, cho thuê nhà đất sử dụng sai mục đích 195.788,7 m2; sai trình tự thủ tục đầu tư, thẩm định và phê duyệt dự án, tiến độ chậm, kinh doanh kém hiệu quả.

Tổng số tiền TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý là hơn 205,9 tỉ đồng. Trong đó, Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu, đề xuất xử lý hơn 196,6 tỉ đồng, gồm các khoản chi phí hoa hồng môi giới xuất khẩu gạo, việc sử dụng vượt nguồn vốn ngân sách nhà nước tại các dự án, nghiệm thu sai so với thực tế gói thầu...

Theo Thanh niên