Hội thảo giáo dục Việt Nam 2019: Tăng cường gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững

VietTimes – Ngày 20/9, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã tổ chức hội thảo "Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế".
Hội thảo giáo dục Việt Nam 2019. Ảnh: Minh Thúy
Hội thảo giáo dục Việt Nam 2019. Ảnh: Minh Thúy

Hội thảo đã tập trung vào nội dung giáo dục nghề nghiệp với những vấn đề về thể chế giáo dục nghề nghiệp; doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp; bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Ông Phan Thanh Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - nhấn mạnh: "Hội thảo tập trung vào 3 vấn đề chính: Chính sách, quy định pháp luật trong tổ chức giáo dục nghề nghiệp; chất lượng, điều kiện đào tạo giáo dục nghề nghiệp và mối quan hệ giữa doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Ba vấn đề này giải quyết tốt, mới có thể tác động mạnh mẽ đến vấn đề thứ tư là tâm lý xã hội, thể hiện trong xu thế lựa chọn giáo dục nghề nghiệp".

Ông Phan Thanh Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
Ông Phan Thanh Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Lao động-thương binh và xã hội đã cho biết thực trạng và phát triển định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

Theo đó, tính đến tháng 12/2016, trước khi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận bàn giao các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), các trường cao đẳng (CĐ) từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống giáo dục nghề nghiệp có 2.020 cơ sở, trong đó có 1.498 trường trung cấp nghề (TCN), cao đẳng nghề (CĐN), trung tâm dạy nghề (TTDN) thuộc hệ thống dạy nghề, trong đó có 189 trường CĐN; 276 trường TCN; 1.033 TTDN; 522 trường TCCN, CĐ thuộc hệ thống giáo dục, đào tạo trong đó có 219 trường CĐ; 303 trường TCCN.

Bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội
Bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội

Đến hết năm 2018, cả nước có 1.948 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó: 397 trường CĐ (công lập: 309 trường; tư thục: 84 trường; có vốn đầu tư nước ngoài: 4 trường); 519 trường trung cấp (TC) (công lập: 283 trường; tư thục: 235 trường; có vốn đầu tư nước ngoài: 01 trường); 1.032 trung tâm giáo dục nghề nghiệp (công lập: 697 trung tâm; tư thục: 346 trung tâm; có vốn đầu tư nước ngoài: 2 trung tâm).

Đến tháng 6/2019, cả nước có 1.917 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó: 400 trường cao đẳng, 492 trường trung cấp, 1.025 trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Như vậy, so với năm 2018, giảm 37 cơ sở (giảm 1,2%), tính riêng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập giảm khoảng 4,28%. Ước hết năm 2019 còn 1.904 cơ sở (giảm bình quân 2,56% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 08), trong đó các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập giảm 4,92% so với năm 2018.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Hiện, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030 theo hướng phân tầng: Tầng cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao thì được Nhà nước đầu tư trọng điểm; tầng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự chủ thì gắn với đặt hàng của Nhà nước và doanh nghiệp; tầng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đặc thù được Nhà nước đầu tư, giao kinh phí hoạt động thường xuyên theo Đề án phát triển và nâng cao chất lượng đã được phê duyệt.