Hội nghị Trung ương 9: Giới thiệu hơn 200 nhân sự quy hoạch vào Trung ương khóa XIII

Tại Hội nghị Trung ương 9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết trên danh sách gần 250 nhân sự được các địa phương, cơ quan, đơn vị phát hiện, giới thiệu, Bộ Chính trị đã thống nhất giới thiệu để Trung ương cho ý kiến đối với hơn 200 người vào quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Hội nghị Trung ương 9: Giới thiệu hơn 200 nhân sự quy hoạch vào Trung ương khóa XIII
Hội nghị Trung ương 9: Giới thiệu hơn 200 nhân sự quy hoạch vào Trung ương khóa XIII

Sáng nay 25-12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9 khóa XII (Hội nghị Trung ương 9).

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh công tác cán bộ được coi là khâu then chốt trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.

Hội nghị Trung ương 9: Giới thiệu hơn 200 nhân sự quy hoạch vào Trung ương khóa XIII - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 9 - Ảnh: Nhật Bắc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng trong công tác cán bộ thì việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, công tác quy hoạch cán bộ nói chung đã được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo từ sớm và đã được đề cập ở nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Năm 2004, Bộ Chính trị khóa 9 đã ra Nghị quyết số 42 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, việc xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược mới được thực hiện lần đầu tiên từ khóa XI.

Quy hoạch xong Trung ương mới tính đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Qua tổng kết, rút kinh nghiệm cách làm của khóa XI, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII khẳng định phải tiếp tục làm và làm một cách căn cơ, bài bản, chặt chẽ hơn.

Cụ thể, để chuẩn bị nội dung trình Hội nghị Trung ương 9, Bộ Chính trị đã thành lập Ban chỉ đạo gồm một số ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Bí thư đã quyết định thành lập Tổ giúp việc gồm một số Ủy viên Trung ương và cán bộ của các ban đảng.

Ban chỉ đạo đã ban hành quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc, chế độ làm việc của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc. Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 11- KH/TW ngày 6-11-2018 về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Kế hoạch 11).

Sau khi có Kế hoạch 11 của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo đã ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng quy hoạch, làm từng bước từ dưới lên trên.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho biết Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 chưa phải là "làm nhân sự" cụ thể cho nhiệm kỳ tới, nhưng là một bước chuẩn bị rất quan trọng, là cơ sở cho công tác nhân sự nhiệm kỳ XIII của Đảng.

Vì thế trong quá trình thực hiện phải hết sức thận trọng, bảo đảm đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng về công tác cán bộ, phải thật sự công tâm, khách quan.

"Tuyệt đối không được thiên vị, cá nhân, không để lọt vào quy hoạch những người không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", có quan điểm lệch lạc, mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tinh thần là phải làm từng bước, từng việc, chắc chắn, chặt chẽ; quy hoạch xong Ban Chấp hành Trung ương mới làm quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư, rồi mới đến các chức danh chủ chốt.

Đồng thời, cần thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm hoặc không đủ tiêu chuẩn để đưa ra khỏi quy hoạch; bổ sung những nhân tố mới đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào quy hoạch. Phát huy đầy đủ trách nhiệm, thẩm quyền của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong việc giới thiệu nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Hội nghị Trung ương 9: Giới thiệu hơn 200 nhân sự quy hoạch vào Trung ương khóa XIII - Ảnh 2.

Hội nghị Trung ương 9

Từ 250 người chọn hơn 200 người quy hoạch vào Trung ương khóa XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết thêm từ tháng 11-2018, tất cả 116 địa phương, cơ quan, đơn vị được Bộ Chính trị và Ban chỉ đạo phân bổ cơ cấu, số lượng đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao.

Việc phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch đã bám sát yêu cầu của Bộ Chính trị và Ban chỉ đạo; bước đầu đáp ứng cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, địa bàn, lĩnh vực công tác.

Các nhân sự được giới thiệu đều được địa phương, cơ quan, đơn vị đánh giá tốt về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; trình độ, năng lực công tác, uy tín và triển vọng phát triển.

Trên cơ sở danh sách gần 250 nhân sự được các địa phương, cơ quan, đơn vị phát hiện, giới thiệu, Ban chỉ đạo đã phối hợp với các ban đảng Trung ương rà soát, lựa chọn báo cáo Bộ Chính trị. Bộ Chính trị đã thống nhất giới thiệu để Trung ương cho ý kiến đối với hơn 200 người vào quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu thật kỹ tờ trình của Bộ Chính trị trước khi ghi phiếu giới thiệu.

Sau Hội nghị Trung ương, căn cứ vào kết quả giới thiệu của Trung ương, sự rà soát, thẩm định của Ban Chỉ đạo, của các ban đảng và các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị sẽ xem xét, quyết định một bước quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng thẩm quyền và các quy định của Đảng.

Theo Người lao động

Link gốc: https://nld.com.vn/chinh-tri/hoi-nghi-trung-uong-9-gioi-thieu-hon-200-nhan-su-quy-hoach-vao-trung-uong-khoa-xiii-20181225114830732.htm