Học ngành thuế, Bộ KHĐT đe “bêu” tên DNNN không công bố thông tin

VietTimes -- Ngày 9/8, Bộ KHĐT tiếp tục có công văn đốc thúc các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải công bố thông tin của DNNN trực thuộc. Tại văn bản này, Bộ KHĐT cho biết sẽ “bêu” tên những DNNN không chịu công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định.  

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Theo đó, tính đến ngày 31/7, mới có 7/22 bộ ngành, 14/63 địa phương và 16/30 tập đoàn, tổng công ty nhà nước công bố thông tin của DNNN trực thuộc.

Trong khi trước đó, từ 29/2, Bộ KHĐT đã gửi công văn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước khẩn trương xây dựng danh sách các doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện công bố thông tin và gửi về Bộ trước ngày 15/3 để theo dõi, đôn đốc thực hiện.

Văn bản ddốc thúc lần này của Bộ KHĐT cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đôn đốc các DNNN trực thuộc khẩn trương xây dựng và công bố các nội dung công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP của Chính phủ về công bố thông tin của DNNN.

Do vậy, Bộ KHĐT buộc phải tiếp tục yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện việc công bố thông tin này. Trường hợp các doanh nghiệp không thực hiện đúng yêu cầu này, Bộ sẽ tổng hợp danh sách các DNNN thực hiện việc công bố thông tin không đầy đủ, không đúng quy định và sẽ công bố công khai trên Cổng thông tin doanh nghiệp của Bộ và báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.