Hoàn thiện Đề án thành lập Học viện Dân tộc

VietTimes -- Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc thành lập Học viện Dân tộc.
Hoàn thiện Đề án thành lập Học viện Dân tộc

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện Đề án thành lập Học viện Dân tộc trên cơ sở tổ chức lại Trường Cán bộ Dân tộc và Viện Dân tộc theo hướng kết hợp nghiên cứu với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc.

Tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc các cấp. Không đào tạo cử nhân các ngành đã có tại các cơ sở đào tạo đại học khác. Tăng cường hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu để đào tạo văn bằng 2, đào tạo sau đại học đối với các ngành thiết thực phục vụ công tác dân tộc.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, bố trí nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 để đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc. Ủy ban Dân tộc rà soát lại quy mô, phân kỳ đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét phương án xây dựng Học viện Dân tộc trong Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

D.N