Hoạch định thế nào để nghỉ hưu ở tuổi 40?

VietTimes -- Nếu bạn đã từng nảy ra ý tưởng nghỉ hưu sớm thì hãy bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn từ hôm nay. Bởi càng tiết kiệm được nhiều thì bạn càng có thể nghỉ việc sớm hơn. Nhưng tiết kiệm bao nhiêu mới là đủ? Chuyên gia tài chính của Business Insider sẽ hoạch định tài chính cho bạn qua video dưới đây.
Kể cả bạn đủ tiềm lực tài chính để nghỉ hưu ở tuổi 40 nhưng nhiều khả năng vẫn phải quay lại làm việc ở tuổi 65. Nguồn: The Cheat Sheet
Kể cả bạn đủ tiềm lực tài chính để nghỉ hưu ở tuổi 40 nhưng nhiều khả năng vẫn phải quay lại làm việc ở tuổi 65. Nguồn: The Cheat Sheet
Video: Hoạch định thế nào để nghỉ hưu ở tuổi 40. Nguồn: Business Insider