Hồ sơ cán bộ của ông Huỳnh Đức Thơ là tài liệu tuyệt mật

VietTimes -- Tại Hội nghị của Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 8 diễn ra ngày 31/3, Phó ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đã có thông báo chính thức về tài sản liên quan đến ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.
Ông Huỳnh Đức Thơ bầu vào chức danh Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
Ông Huỳnh Đức Thơ bầu vào chức danh Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Trước một số thông tin trong thời gian qua đề cập đến công tác bảo mật, quản lý hồ sơ cán bộ nói chung, công tác quản lý hồ sơ cán bộ liên quan đến ông Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng diễn ra ngày 31/3, Phó ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng đã thông tin việc lập, gửi và lưu trữ hồ sơ cán bộ khi đề nghị cấp trên bổ nhiệm hoặc giới thiệu ứng cử đối với các chức danh lãnh đạo diện Ban Bí thư quản lý đã được Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng tiến hành theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện quy định về phân cấp quản lý cán bộ, quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử... 

Vào tháng 12/2014, khi làm quy trình giới thiệu ông Huỳnh Đức Thơ bầu vào chức danh Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Ban Tổ chức Thành ủy lập 4 bộ hồ sơ theo các danh mục quy định, gửi 3 bộ về Ban Tổ chức Trung ương và 1 bộ lưu trữ tại Kho hồ sơ Bảo vệ Chính trị nội bộ của Ban Tổ chức Thành ủy theo chế độ tuyệt mật. 

Việc tìm hiểu, nghiên cứu, khai thác hồ sơ tại đây được thực hiện theo Quy chế nghiêm ngặt, đòi hỏi quy trình quản lý theo hồ sơ tuyệt mật. Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác cán bộ khi có nhu cầu đến tìm hiểu, nghiên cứu, khai thác hồ sơ phải có văn bản đề nghị, giấy giới thiệu và phải được lãnh đạo Ban phụ trách đồng ý, ghi vào sổ theo dõi, nghiên cứu hồ sơ tại chỗ có giám sát, không được tự ý sao chụp tài liệu...

Với hồ sơ cán bộ của ông Huỳnh Đức Thơ lưu tại Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, thì từ tháng 1/2015 đến nay, chưa có cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân nào đến tìm hiểu, nghiên cứu, khai thác.

Cũng liên quan đến thông tin kê khai tài sản cá nhân của Chủ tịch UBND TP,  tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng diễn ra sáng 31/3, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã phát biểu công khai về tài sản hiện có, đồng thời khẳng định những thông tin trên các trang mạng xã hội và một vài báo điện tử cho rằng ông có tài sản lớn là không đúng.