Hình ảnh đất nước Triều Tiên qua 75 năm phát triển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Những hình ảnh về quá trình thay đổi của đất nước Triều Tiên sau 75 năm thành lập (9/9/1948-9/9/2023).

Đường lối kiến quốc độc đáo của ông Kim Nhật Thành

0-3-9688.jpg
Chủ tịch Kim Nhật Thành chỉ đạo tại chỗ Xí nghiệp thủy sản Sinpho, tháng 3/1957

Ông Kim Nhật Thành dấn thân vào con đường cách mạng ngay từ tuổi thiếu niên, lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng kháng Nhật kéo dài 20 năm đến thắng lợi, và đạt được thành tựu lịch sử giải phóng đất nước.

Sau ngày giải phóng 15/8/1945, trong nhiều dịp, ông Kim Nhật Thành đã đề ra đường lối chính trị, đường lối kiến quốc độc đáo về việc sáng lập nước cộng hòa dân chủ nhân dân phù hợp với đặc tính, nhiệm vụ của cách mạng Triều Tiên cũng như nguyện vọng của nhân dân.

2.jpg
Ông chỉ đạo tại chỗ Nhà máy cơ giới Kiyang, tháng 10/1958

Ông Kim Nhật Thành đã vạch ra phương châm xây dựng chính quyền độc đáo là tổ chức các cơ quan chính quyền địa phương trước, và dựa vào đó thiết lập chính quyền trung ương. Vào tháng 2/1946, ông Kim Nhật Thành đã thành lập cơ quan chính quyền trung ương là Ủy ban nhân dân Lâm thời Bắc Triều Tiên.

Sau đó, ông tuyên bố “20 điều Cương lĩnh” về các nhiệm vụ cụ thể mà Ủy ban Nhân dân Lâm thời Bắc Triều Tiên phải thực hiện, và tạo nên ngọn cờ đấu tranh nhằm thực hiện độc lập thống nhất của Triều Tiên và phát triển dựa trên chủ nghĩa dân chủ.

3.jpg
Ông Kim Nhật Thành gặp công nhân của Xí nghiệp luyện thép Chongjin, tháng 3/1959

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của ông Kim Nhật Thành, vào tháng 2/1947, Ủy ban Nhân dân Lâm thời Bắc Triều Tiên đã được củng cố hơn về mặt pháp lý và phát triển thành Ủy ban Nhân dân Bắc Triều Tiên.

Sự lãnh đạo tài tình của ông Kim Nhật Thành trong sự nghiệp thiết lập chính phủ trung ương với phạm vi toàn Triều Tiên và thành tựu được tạo thành trong những ngày xây dựng dân chủ, đã tạo nên nền tảng vững chắc cho sự thành lập nước CHDCND Triều Tiên.

0-10-4873.jpg
Ông Kim Nhật Thành chỉ đạo tại Khu liên hợp gang thép Hwanghae - tháng 9/1959

Dưới sự chỉ đạo của ông Kim Nhật Thành, quốc kỳ, quốc huy, và quốc ca của Triều Tiên cũng được sáng tác và hoàn thành một cách tuyệt vời.

Vào ngày 8/9/1948, ông Kim Nhật Thành đã phát biểu “Tuyên bố về việc chuyển giao Chính quyền” ở Hội nghị lần thứ 1, Hội đồng nhân dân tối cao (Quốc hội) nước CHDCND Triều Tiên, và vào ngày 9/9 đã tuyên bố sự ra đời của nước CHDCND Triều Tiên trên thế giới.

Dấu ấn Kim Jong-un

Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un, đất nước Triều Tiên tiếp tục phát triển về nhiều mặt. Sau đây là một số hình ảnh về đất nước Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong-un qua từng giai đoạn.

1.jpg
Ông Kim Jong-un chỉ đạo tại Tổ hợp khoa học và công nghệ, tháng 1/2016
2.jpg
Ông Kim Jong-un tại Nhà máy dệt Bình Nhưỡng mang tên Kim Jong Suk, tháng 1/2016
3.jpg
Sau Lễ động thổ xây dựng Đại lộ Ryomyong, ông Kim Jong-un chỉ ra những nhiệm vụ lớn trong việc xây dựng, tháng 3/2016
4.jpg
Ông Kim Jong-un chỉ đạo tại Xưởng sản xuất chăn được mới xây dựng ở Nhà máy tơ lụa Bình Nhưỡng Kim Jong Suk
5.jpg
Ông Kim Jong-un tại Đại học Sư phạm Bình Nhưỡng, tháng 1/2018
6.jpg
Ông Kim Jong-un chỉ đạo việc chạy thử xe buýt điện công cộng kiểu mới, tháng 8/2018
7.jpg
Ông Kim Jong-un tại Huyện Samjiyon, tháng 10/2018
8.jpg
Ông Kim Jong-un chỉ đạo công trình phục hồi thiệt hại thiên tai tại tỉnh nam Hamgyong, tháng 10/2020
9.jpg
Ông Kim Jong-un tham dự Lễ khởi công 10.000 căn hộ mới ở Thành phố Bình Nhưỡng, tháng 3/2021
10.jpg
Ông Kim Jong-un tại Lễ động thổ Trang trại nhà kính Ryonpho, tháng 2/2022
11.jpg
Đại lộ Nhà khoa học Mirae khai trương vào tháng 11/2015
12.jpg
Đại lộ Ryomyong khai trương vào tháng 4/2017
13.JPG
Đại lộ Songhwa khai trương vào tháng 4/2022
14.JPG
Đô thị căn hộ bậc thang dọc sông Pothong khai trương vào tháng 4/2022
15.jpg
Đại lộ Hwasong khai trương vào tháng 4/2023
16.jpg
Thành phố Samjiyon đã thay đổi
17.jpg
Những ngôi nhà dựng lên tại khắp nơi, theo ý tưởng xây dựng nông thôn của của Đảng Lao động Triều Tiên

Theo ĐSQ CHDCND Triều Tiên