HDV “chui” tung hoành vì Việt Nam quản lý du lịch lỏng lẻo?

Đà Nẵng, Khánh Hòa đã xử lý nhiều trường hợp người nước ngoài làm hướng dẫn viên“chui” nhưng tình hình vẫn không được cải thiện.

 

Hướng dẫn viên Trung Quốc ngang nhiên đưa đoàn tại Đà Nẵng

Hướng dẫn viên Trung Quốc ngang nhiên đưa đoàn tại Đà Nẵng


Theo VTV