Hai sắc màu của chiến tranh Việt Nam

Cuộc chiến Việt Nam qua con mắt, cây cọ và những cảm nhận sâu sắc từ trái tim người họa sĩ của cả hai bên phản ánh một chân lý. Ai sẽ thắng trong cuộc chiến đẫm máu. Và các họa sĩ đã đúng
Cuộcchiến Việt Nam qua cây cọ của họa sĩ hai bên chiến tuyến
Cuộcchiến Việt Nam qua cây cọ của họa sĩ hai bên chiến tuyến

Trịnh Thái Bằng theo QPAN