Hải quan TP.HCM cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3 cho 41 thủ tục

VietTimes -- Từ 1/3, Cục Hải quan TP. HCM sẽ triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 cho 41 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ và Cổng thông tin điện tử của Cục Hải quan TP. HCM.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn và Cổng thông tin điện tử của Cục Hải quan TP. HCM: http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn.

Theo Cục Hải quan TP. HCM, theo lộ trình cải cách, hiện đại hóa của ngành, cơ quan hải quan tập trung ưu tiên thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 (cấp độ cao nhất hiện nay ở Việt Nam) đối với những thủ tục cốt lõi và doanh nghiệp thường xuyên thực hiện. Cụ thể là thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu; thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư; thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần...

Hầu hết các thủ tục được triển khai dịch vụ công ở cấp độ 4 nằm ở các Chi cục Hải quan - cơ quan trực tiếp thực hiện nhiều thủ tục có tính chất thường xuyên đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Đại diện Cục Hải quan TP. HCM cho biết việc triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 cho 41 thủ tục hành chính giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí. 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho phép người sử dụng điền và gửi trực tiếp các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Mặt khác, việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ, góp phần giảm tối đa chi phí và thời gian khi sử dụng dịch vụ công này.

Hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp và người dân vào địa chỉ: http://www.haiquan.hochiminhcity.gov.vn chuyên mục Dịch vụ công trực tuyến hoặc trên các thiết bị di động Google Play và Apple Store.

Hiện nay, khi những thủ tục cốt lõi đã được thực hiện ở cấp độ 4, Tổng cục Hải quan bắt tay vào triển khai nâng cấp dịch vụ các thủ tục còn lại. Mục tiêu phấn đấu là có 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3 trong năm 2017.