Hải quan TP.HCM: Cả ba Cục phó đều “trượt” tín nhiệm làm Cục trưởng

VietTimes –Bộ Tài chính cho biết đã dừng bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM vì không đủ 50% số phiếu tín nhiệm đối với ông Ðinh Ngọc Thắng - Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM hiện nay. Đáng chú ý, qua các lần lấy phiếu tín nhiệm, cả ba cục phó đương nhiệm đều “trượt” tín nhiệm.
Cục Hải quan TP.HCM. Ảnh: Nhân dân
Cục Hải quan TP.HCM. Ảnh: Nhân dân

Theo Bộ Tài chính, để kiện toàn nhân sự Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM, Bộ đã tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm bổ nhiệm chức danh Cục trưởng đối với ba Phó Cục trưởng đuwng nhiệm của cục này. Đó là các ông: Ðinh Ngọc Thắng, Phan Minh Lê, Phạm Quốc Hùng.

Tuy nhiên, cả ba Phó cục trưởng đều chỉ đạt mức tín nhiệm dưới 50% - Bộ Tài chính cho biết.

Do kết quả thăm dò này, tới ngày 6/10//2016, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính đã làm việc với Thường trực Thành ủy TP.HCM về nhân sự Cục Hải quan thành phố.

Kết quả buổi làm việc đã thống nhất cần lấy nhân sự tại chỗ đã được quy hoạch cho chức danh Cục trưởng Cục Hải quan thành phố.

Tuy nhiên, sau đó có nhiều nội dung liên quan xử lý đơn thư và Cơ quan Điều tra Bộ Công an đang điều tra một số vụ việc liên quan hoạt động hải quan của Cục Hải quan TP.HCM

Do đó, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đã có văn bản xin ý kiến Bộ Công an và Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đối với hai nhân sự được quy hoạch chức danh Cục trưởng.

Bộ Công an và Cơ quan An ninh điều tra đã trả lời "đến thời điểm hiện nay, các trường hợp trên chưa đủ cơ sở kết luận có liên quan đến sai phạm".

Trên cơ sở báo cáo của Tổng cục Hải quan, ngày 28/4/2017, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính tiếp tục làm việc với Thường trực Thành ủy TP.HCM để trao đổi về nhân sự bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hải quan thành phố.

Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính đã đánh giá ông Ðinh Ngọc Thắng là nổi trội và đào tạo chuyên môn phù hợp hơn, có thể đảm đương nhiệm vụ Cục trưởng trong giai đoạn hiện nay và đề xuất với Thường trực Thành ủy TP về chủ trương bổ nhiệm ông Ðinh Ngọc Thắng giữ chức Cục trưởng.

Tuy nhiên, Thường trực Thành ủy TP.HCM đề nghị bổ nhiệm nhân sự Cục trưởng từ nguồn tại chỗ, lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu thăm dò với cả ba trường hợp được quy hoạch Cục trưởng trước khi thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm theo quy định.

Do đó, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM thực hiện quy trình lấy phiếu thăm dò tín nhiệm giới thiệu bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM với cả ba trường hợp được quy hoạch Cục trưởng.

Kết quả bỏ phiếu cả ba trường hợp đều dưới 50% số phiếu.

Căn cứ kết quả này, Tổng cục Hải quan thống nhất (100%) và báo cáo Bộ Tài chính phê duyệt chủ trương, tiến hành các thủ tục bổ nhiệm ông Ðinh Ngọc Thắng giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM.

Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đã tiến hành quy trình lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm đối với ông Ðinh Ngọc Thắng.

Kết quả, tại hội nghị cán bộ chủ chốt, ông Ðinh Ngọc Thắng được 38/53 phiếu (71,7%) đồng ý bổ nhiệm.

Tại hội nghị liên tịch giữa tập thể lãnh đạo và cấp ủy Cục Hải quan TP.HCM, ông Ðinh Ngọc Thắng được 12/24 phiếu (50%) đồng ý.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu tín nhiệm nêu trên, do ông Ðinh Ngọc Thắng không đạt được tỷ lệ tín nhiệm hơn 50% theo quy định, cho nên Bộ Tài chính đã tạm dừng triển khai quy trình bổ nhiệm đối với ông Ðinh Ngọc Thắng.

Theo Bộ Tài chính, như vậy, các bước của quy trình bổ nhiệm đối với Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM được Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của Ðảng và Nhà nước.