Hà Nội: Xử lý triệt để 240 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng

VietTimes -- UBND TP. Hà Nội yêu cầu chậm nhát đến ngày 31/12/2017 cơ quan chức năng phải xử lý dứt điểm 240 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng trên địa bàn thành phố.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa - Nguồn: An ninh Thủ đô.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa - Nguồn: An ninh Thủ đô.

UBND Thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 4529/UBND-ĐT yêu cầu Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; Giám đốc các Sở, ngành về việc giao nhiệm vụ giải quyết các công trình vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn nơi có công trình vi phạm, phối hợp với Đội Thanh tra Xây dựng địa bàn và các phòng chuyên môn tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện kế hoạch xử lý triệt để các vi phạm còn tồn tại; Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động xây dựng trên địa bàn, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm đất đai liên quan đến hoạt động xây dựng, không để xảy ra vi phạm mới trên địa bàn; nghiêm túc xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khi để xảy ra vi phạm.

Đặc biệt, các cơ quan chức năng phải xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm 240 trường hợp vi phạm tồn đọng, trong đó, nêu rõ phương án, tiến độ, thời gian xử lý triệt để các trường hợp. Chậm nhất đến ngày 31/12/2017 phải xử lý dứt điểm các vi phạm nêu trên.

Định kỳ 20 hằng tháng, báo cáo kết quả thực hiện việc kiểm tra, xử lý các trường hợp còn tồn đọng trên địa bàn về Văn phòng Thành ủy, UBND Thành phố và Sở Xây dựng để tổng hợp cùng với kết quả thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND Thành phố, Sở Xây dựng những vấn đề vượt thẩm quyền, những bất cập và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để điều chỉnh kế hoạch theo quy định. Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về những tồn tại, hạn chế, yếu kém hoặc các trường hợp phát sinh vi phạm mới mà không kịp thời xử lý theo quy định.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Xây dựng kiểm tra, đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã trong quá trình triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả xử lý, các khó khăn vướng mắc, bất cập, những vấn đề vượt thẩm quyền của các quận, huyện, thị xã, báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND Thành phố vào ngày 25 hằng tháng.