Hà Nội và TP.HCM được giao gần 37 nghìn tỷ đồng để chi khám chữa bệnh BHYT năm 2020

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 với tổng dự toán là 103.063.247 triệu đồng. Trong đó, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội được giao 17.717.246 triệu đồng và Bảo hiểm xã hội TP.HCM 19.004.986 triệu đồng, tương đương 35% tổng dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2020.

Thủ tướng yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Ảnh minh họa: Báo SGGP.

Thủ tướng yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Ảnh minh họa: Báo SGGP.

Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội An Giang 1.323.788 triệu đồng; Bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 881.014 triệu đồng; Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu 766.718 triệu đồng; Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang 1.321.734 triệu đồng;...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính và cơ quan có liên quan thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT và dự toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT được giao; thực hiện nghiêm quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định.

Bên cạnh đó, Thủ tướng giao chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và cơ quan có liên quan tăng cường công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về BHYT thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; có giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Chỉ đạo Sở Tài chính chuyển đủ và kịp thời kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo; tham gia quản lý quỹ BHYT theo quy định; chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về khám bệnh, chữa bệnh BHYT và chuyển dữ liệu cho cơ quan Bảo hiểm xã hội theo quy định về việc giám định, thanh toán được chính xác, kịp thời.

Cùng với việc giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2020, Thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị triển khai nâng cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định xét nghiệm, điều trị nội trú và sử dụng dịch vụ, nhất là các dịch vụ kỹ thuật và thuốc bệnh đắt tiền; phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội và các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý kịp thời các vi phạm, ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.