Hà Nội tuyển dụng 162 công chức không qua thi tuyển

VietTimes -- UBND TP. Hà Nội phê duyệt 162 chỉ tiêu công chức vào làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2017.
Sẽ có 162 chỉ tiêu tuyển dụng vào làm việc tại các sở, quận, huyện - Ảnh: minh họa/VGP
Sẽ có 162 chỉ tiêu tuyển dụng vào làm việc tại các sở, quận, huyện - Ảnh: minh họa/VGP

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp là cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, lãnh đạo cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp nhà nước có 5 năm kinh nghiệm, người tốt nghiệp đại học trở lên loại giỏi ở nước ngoài, tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố tặng bằng khen vào làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2017.

Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển là 162 người.

Theo Danh sách chỉ tiêu tuyển dụng, khối các sở, ban, ngành có 99 chỉ tiêu bao gồm: Sở Công thương có 21 chỉ tiêu, Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn 19 chỉ tiêu, Sở Y tế 13 chỉ tiêu, Sở Giao thông vận tải 04 chỉ tiêu, sở Lao động Thương binh & Xã hội 9 chỉ tiêu, Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 chỉ tiêu, Sở Giáo dục và Đào tạo 01 chỉ tiêu, Sở Xây dựng 07 chỉ tiêu, Sở Tư pháp 04 chỉ tiêu, Sở Tài chính 04 chỉ tiêu; Khối các quận, huyện sẽ tuyển dụng 63 chỉ tiêu.

UBND TP. Hà Nội giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức TP. Hà Nội; hướng dẫn các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện việc tuyển dụng công chức theo Kế hoạch.

Giao Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển theo quy định của pháp luật.