Hà Nội tiếp nhận 700.000 USD vốn ODA cải thiện nước sông Tô Lịch

VietTimes -- UBND TP. Hà Nội vừa đồng ý tiếp nhận khoảng 700.000 USD vốn ODA không hoàn lại để thực hiện dự án cải thiện nguồn nước trên sông Tô Lịch tại khu vực Vĩnh Ninh và Đại Áng.

Ô nhiễm sông Tô lịch. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

Ô nhiễm sông Tô lịch. (Ảnh minh họa, nguồn internet)

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 130/TB-UBND truyền đạt kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố về việc Công ty Samoocm Vina đề nghị thành phố có văn bản xác nhận hợp tác dự án cải thiện chất lượng nước sông Tô Lịch khu vực Vĩnh Ninh - Đại Áng.

Theo đó UBND TP. Hà Nội giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng dự thảo văn ban của UBND thành phố gửi Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc xác nhận sự cần thiết của dự án cải thiện nguồn nước trên sông Tô Lịch tại khu vực Vĩnh Ninh và Đại Áng; đồng ý tiếp nhận khoản tài trợ ODA không hoàn lại (khoảng 700.000 USD) để thực hiện dự án; báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/3/2017.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở Xây dựng, Ngoại vụ tham mưu, đề xuất về các thủ tục liên quan đến việc tiếp nhận khoản tài trợ nêu trên.

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng phải dự thảo văn bản của UBND rhành phố báo cáo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và Ngoại giao cho phép UBND thành phố tiếp nhận tài trợ để nghiên cứu, thiết kế liên quan đến 2 dự án xử lý nước thải đoạn cuối sông Tô Lịch tại khu vực Vĩnh Ninh và Đại Áng theo đúng quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt.

Thành phố Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, thống kê các dự án xử lý rác thải làng nghề Bát Tràng, Vạn Phúc... Các dự án xử lý nước thải để kêu gọi đầu tư tại hội nghị xúc tiến đầu tư trong thời gian tới.