Hà Nội thành lập Đoàn kiểm tra công vụ năm 2017

VietTimes -- UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1659/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2017.
Hà Nội sẽ kiểm tra công vụ các cơ quan, đơn vị trực thuộc.
Hà Nội sẽ kiểm tra công vụ các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Theo quyết định, Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn kiểm tra công vụ; Lãnh đạo các ngành: Tư pháp, Thanh tra Thành phố, Nội vụ làm Phó Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra công vụ căn cứ nội dung kiểm tra, nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Kiểm tra nêu tại Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 14/02/2017 của UBND Thành phố về kiểm tra công vụ năm 2017 để tổ chức kiểm tra công vụ đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố; các cơ quan hành chính trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố; các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết TTHC được UBND Thành phố giao.

Thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài Chính, Tư pháp và Thanh tra Thành phố bố trí kinh phí, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Đoàn Kiểm tra công vụ theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn kiểm tra được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra Thành phố để phục vụ hoạt động của Đoàn theo phân công của Trưởng Đoàn Kiểm tra.

 Kinh phí hoạt động của Đoàn Kiểm tra thực hiện theo Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 14/02/2017 của UBND Thành phố về kiểm tra công vụ năm 2017.

Thời hạn kiểm tra bắt đầu từ ngày ban hành Quyết định (10/3/2007) đến hết ngày 31/12/2017.

Trước đó, ngày 3/2 Đoàn kiểm tra công vụ của Hà Nội do Phó giám đốc Sở Nội vụ Ngô Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã kiểm tra đột xuất 5 đơn vị: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế, UBND phường Trung Sơn Trầm thuộc thị xã Sơn Tây, UBND xã Tản Lĩnh, UBND xã Sơn Đông thuộc huyện Ba Vì và UBND thị trấn Phùng thuộc huyện Đan Phượng.

Qua kiểm tra cho thấy, số lượng công dân đến giao dịch còn ít nhưng tại bộ phận “một cửa” các đơn vị đều có đủ số lượng cán bộ, công chức.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, đoàn kiểm tra ghi nhận tại UBND xã Tản Lĩnh, việc liên thông giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh - thường trú chậm hơn quy định. Như toàn bộ hồ sơ đăng ký khai sinh mới công dân nộp hồ sơ từ ngày 4/1 nhưng đến ngày 16/1 UBND xã mới chuyển cho công an xã. Đến ngày 3/2 vẫn chưa có kết quả từ công an xã chuyển về để trả cho công dân.

Cũng tại thời điểm kiểm tra, UBND xã Tản Lĩnh vắng 3/11 cán bộ, công chức, trong đó có 1 Phó Chủ tịch xã.