Hà Nội thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số thành phố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số thành phố Hà Nội.
Ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội
Ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số thành phố Hà Nội trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số thành phố Hà Nội.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh là Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số thành phố Hà Nội; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải là Phó Trưởng ban Chỉ đạo. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về cải cách hành chính là Sở Nội vụ Hà Nội. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số là Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, về nội dung cải cách hành chính gồm nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch công tác triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố phù hợp với các điều kiện đặc thù của Thủ đô và quy định pháp luật...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải

Về nội dung chuyển đổi số, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và thành phố thông minh...