Hà Nội sẽ có quy định về đấu nối hệ thống thoát nước

VietTimes -- Sở Xây dựng Hà Nội đang xây dựng dự thảo Quyết định về Quy định quản lý hoạt động thoát và xử lý nước thải để trình UBND TP Hà Nội.
Xung quanh Hồ Tây có nhiều cống xả thải (Ảnh minh họa)
Xung quanh Hồ Tây có nhiều cống xả thải (Ảnh minh họa)

Dự thảo áp dụng cho toàn bộ các hoạt động liên quan thoát nước và xử lý nước thải khu vực đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung , KCN, Cụm CN trên địa bàn TP; quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hộ gia đình (Hộ thoát nước) có hoạt động liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn Hà Nội.

Đặc biệt, dự thảo quy định đấu nối về hệ thống thoát nước (tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đối tượng bắt buộc đấu nối hoặc miễn trừ đấu nối; vị trí, cao độ điểm đấu nối, thời điểm, chất lượng, khối lượng xả thải vào điểm đấu nối; kinh phí đấu nối và chính sách hỗ trợ…

Ngoài ra, các hoạt động thoát và xử lý nước thải, tới đây sẽ tính giá dịch vụ thoát nước thay cho phí thoát nước hiện nay, làm căn cứ xác định giá trị hợp đồng quản lý, vận hành ký kết giữa đơn vị thoát nước và chủ sở hữu hệ thống thoát nước.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, quy định này sẽ là cơ sở khoa học, xác định mức độ ô nhiễm môi trường từ nước thải ở khu dân cư cũng như các khu, cụm công nghiệp. Trên cơ sở đó, hộ gia đình cũng như chủ các cơ sở hoạt động thoát và xử lý nước thải, có trách nhiệm chia sẻ chi phí nhằm bảo vệ môi trường chung trong cộng đồng.