Hà Nội sẽ bầu lại Chủ tịch UBND vào tháng 7/2016

Kỳ họp HĐND Hà Nội diễn ra vào tháng 7/2016 sẽ bầu lại Chủ tịch UBND thành phố cho nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Đức Chung

Ông Nguyễn Đức Chung

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, tại kỳ họp này, ông Nguyễn Đức Chung được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố thuộc nhiệm kỳ 2011 - 2016. Do vậy, kỳ họp HĐND diễn ra vào tháng 7 năm sau sẽ bầu lại Chủ tịch UBND thành phố cho nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Kỳ họp HĐND tới sẽ bầu cả Chủ tịch HĐND, các phó chủ tịch, trưởng ban, phó ban thuộc các ban của HĐND.

Hôm qua (4/12), với 87/89 đại biểu HĐND tán thành (94,56%), thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tiến sĩ Luật Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967, ở xã Thăng Long, Kinh Môn, Hải Dương. Ông Chung từng giữ các chức vụ thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. 

Từ tháng 9/2012, thiếu tướng Nguyễn Đức Chung làm Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Theo TP