Hà Nội phấn đấu đồng bộ 100% thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – UBND TP. Hà Nội đang tiếp tục rà soát, đề xuất triển khai tích hợp các thủ tục hành chính đủ yêu cầu, điều kiện lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng lộ trình và kế hoạch chung của Văn phòng Chính phủ.
TP.Hà Nội đẩy mạnh kết nối để 100% thủ tục hành chính đồng bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Ảnh minh họa.
TP.Hà Nội đẩy mạnh kết nối để 100% thủ tục hành chính đồng bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Ảnh minh họa.

Nội dung trên được đề cập tại Công văn của UBND TP về thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế “một cửa” tại các nghị quyết của Chính phủ. UBND Hà Nội chủ trương bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, đổi mới việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, các sở, cơ quan tương đương sở của TP khẩn trương rà soát, xây dựng lộ trình, xác định trách nhiệm của đơn vị trong việc thực hiện tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đồng thời, cần chủ động xây dựng, hoàn thiện việc tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng đề ra.

Cụ thể, các đơn vị xây dựng danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đủ điều kiện, bảo đảm tỷ lệ 50% trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và lộ trình thực hiện tích hợp trên Cổng DVCQG. Tiến độ kết nối, đồng bộ kết quả xử lý hồ sơ các thủ tục hành chính cũng cần được đẩy nhanh, nhằm đáp ứng mục tiêu 100% kết quả xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính được đồng bộ trên Cổng DVCQG. Các sở, cơ quan tương đương sở xây dựng lộ trình đẩy mạnh thanh toán trực tuyến, chiếm tối thiểu 50% thủ tục có nghĩa vụ tài chính trên Cổng DVCQG theo quy định. Phương án được gửi Văn phòng UBND thành phố trước ngày 15/7 để tổng hợp, theo dõi.

Các sở, ban, ngành TP căn cứ nội dung, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai đổi mới việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng theo quy định.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT làm cơ sở xây dựng chính quyền số

UBND TP.Hà Nội xác định nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021 là công tác cải cách hành chính. Cụ thể, TP tăng cường ứng dụng CNTT, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử, làm cơ sở phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. UBND TP giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các đơn vị quản lý cơ sở dữ liệu ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu của TP, định kỳ 6 tháng/lần trình UBND TP quyết định cập nhật, điều chỉnh, bổ sung.

Bên cạnh đó, Hà Nội tiếp tục triển khai hệ thống họp trực tuyến từ TP đến các điểm cầu trực tuyến của 579 xã, phường, thị trấn, lắp đặt các trang thiết bị CNTT, tuyên truyền và hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kết hợp phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương. Hà Nội cũng đã ban hành kế hoạch, văn bản để khuyến khích, định hướng người dân, tổ chức và doanh nghiệp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, xây dựng, phát triển thương mại điện tử, triển khai hóa đơn điện tử, biên lai điện tử... Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TP cũng đã chỉ đạo các cấp, ngành đẩy mạnh ứng dụng CNTT, mở rộng đối tượng khai báo y tế điện tử phục vụ phòng, chống dịch.

UBND TP nhận định, 6 tháng cuối năm là thời gian để Hà Nội tập trung nỗ lực thực hiện các giải pháp, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu của cả năm 2021. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố là tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ cải cách TTHC, đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; thực hiện nghiêm túc việc kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng, tiến tới bảo đảm công tác gửi nhận văn bản điện tử liên thông giữa 4 cấp hành chính.

Hà Nội cũng sẽ tập trung xây dựng Chương trình mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước TP.Hà Nội giai đoạn 2021-2025, ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử, số hóa kết quả giải quyết TTHC, lưu thông tin, dữ liệu đã được số hóa tại Hệ thống thông tin một cửa điện tử.