Hà Nội miễn phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến đến hết năm 2025

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Việc không thu phí khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến nhằm khuyến khích, động viên người dân tích cực chuyển đổi số, tăng cường sử dụng dịch vụ. Hà Nội sẽ áp dụng chính sách này đến hết ngày 31/12/2025.

Hà Nội miễn phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến để khuyến khích người dân tham gia chuyển đổi số.
Hà Nội miễn phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến để khuyến khích người dân tham gia chuyển đổi số.

Tại kỳ họp thứ 12, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND TP khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Hà Nội.

Giám đốc Sở Tài chính TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu dẫn số liệu công bố trên cổng dịch vụ công Hà Nội (dichvucong.hanoi.gov.vn) và chỉ ra số dịch vụ công trực tuyến thuộc các sở chuyên ngành của Hà Nội là 1.401 thủ tục hành chính.

Cùng với đó, có 83 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến được công bố trên cổng thông tin điện tử của các sở chuyên ngành có thu phí, lệ phí.

Trong năm 2022, tổng thu ngân sách TP về phí, lệ phí là hơn 9.720 tỉ đồng. Số thu các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành HĐND TP và có công bố thực hiện dịch vụ công qua hình thức trực tuyến là trên 36 tỉ đồng.

Theo Giám đốc Sở Tài chính, để thực hiện đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn 2030 (Đề án 06), Hà Nội đặt mục tiêu thành phố đi đầu về xử lý toàn bộ hồ sơ trên môi trường mạng; 100% thủ tục hành chính được xác định đủ điều kiện theo quy định pháp luật và các điều kiện kỹ thuật được cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, trên thực tế việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến vẫn còn một số hạn chế như: Chất lượng, hiệu quả trong cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa thực sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

"Số lượng người dân thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp vẫn cao, chỉ chiếm khoảng 70%" - ông Nguyễn Xuân Lưu cho biết.

Vì vậy, theo ông Lưu, việc tuyên truyền, khuyến khích, động viên người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến là việc cần thiết, cấp bách. Hơn nữa, để người dân có thể tự thực hiện các thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến, bản thân người dân cũng cần trang bị thiết bị, kiến thức để đáp ứng công việc. Việc miễn giảm mức thu phí, lệ phí cho người dân khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến là hoàn toàn phù hợp.

Thời gian thực hiện kể từ khi nghị quyết được ban hành đến hết ngày 31/12/2025./.