Hà Nội kỷ luật 313 đảng viên

Dấu hiệu vi phạm của các tổ chức và đảng viên tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực quản lý sử dụng đất, tài chính ngân hàng, đầu tư xây dựng cơ bản.
Hà Nội kỷ luật 313 đảng viên

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội, từ đầu năm đến nay, Ủy ban Kiểm tra các cấp Đảng bộ thành phố đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 21 tổ chức đảng và 74 đảng viên, tập trung vào các lĩnh vực: chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quản lý sử dụng đất, tài chính ngân hàng, đầu tư xây dựng cơ bản... Qua kiểm tra, kết luận 50/74 đảng viên; 10/21 tổ chức Đảng có vi phạm.

Trong công tác thi hành kỷ luật đảng viên và tổ chức Đảng, cấp uỷ và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 313 đảng viên (giảm 86 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái), khai trừ Đảng 45 trường hợp, cách chức 6 trường hợp, cảnh cáo 61 trường hợp...

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ Hà Nội đã tiếp nhận 524 đơn tố cáo, phản ánh, đã phân loại và chuyển 472 đơn đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Theo VOV