Hà Nội: Kiểm tra, xử lý vi phạm 21 công ty đa cấp

21 doanh nghiệp có giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp tại Hà Nội đã hết hiệu lực từ 1/1/2015.
21 doanh nghiệp có giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp tại Hà Nội đã hết hiệu lực. Ảnh minh họa
21 doanh nghiệp có giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp tại Hà Nội đã hết hiệu lực. Ảnh minh họa

Sở Công Thương Hà Nội vừa ban hành văn bản gửi các Sở, ngành: Công an thành phố Hà Nội, Cục Thuế Hà Nội, Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã của Hà Nội đề nghị phối hợp kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm đối với 21 doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp của 21 DN trên đã hết hiệu lực từ ngày 1/1/2015, nhưng mới chỉ có 13 doanh nghiệp thông báo chấm dứt hoạt động. 8 DN còn lại chưa thông báo chấm dứt hoạt động với Sở Công Thương Hà Nội song cũng chưa được Cục Quản lý cạnh tranh cấp giấy Chứng nhận đăng ký hoạt độngbán hàng đa cấp.

Sở Công Thương Hà Nội kiến nghị: "Nếu phát hiện các doanh nghiệp vẫn triển khai hoạt động bán hàng đa cấp, đề nghị các cơ quan lên quan xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời thông báo kết quả kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về Sở Công Thương Hà Nội để phối hợp quản lý đối với doanh nghiệp vi phạm”.

Theo quy định tại Nghị định 42 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, DN chỉ được phép tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Hà Nội sau khi được Cục Quản lý cạnh tranh cấp giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp và có xác nhận bằng văn bản của Sở Công thương Hà Nội về việc tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn Hà Nội.

Được biết 8 DN đã hết hạn hoạt động bán hàng đa cấp song chưa thông báo tới Sở Công Thương Hà Nội bao gồm: Công ty TNHH Thương mại và đầu tư UFC Việt Nam (tên cũ là Công ty TNHH Ánh sáng T.I.A.N.S.H.I); Công ty TNHH Trung bảo Anh quốc Việt Nam (tên cũ Công ty TNHH Thương mại điện tử quốc tế); Công ty TNHH World Nets Việt Nam (Công ty TNHH một giấc mơ); Công ty TNHH JM Ocean Avenue (tên cũ là Công ty TNHH Ocean Avenue); Công ty cổ phần đầu tư LV1 Quốc tế; Công ty TNHH Thương mại AKUNA Việt Nam; Công ty TNHH Thiên Phương Việt Nam; Công ty TNHH MELILEA Quốc tế Việt Nam.

Theo Giao thống