Hà Nội: Chủ đầu tư hết đường “chây ì” quỹ bảo trì chung cư

VietTimes -- Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư ngay sau khi đủ điều kiện, phải tổ chức thành lập Ban quản trị nhà chung cư, bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư cho Ban quản trị theo quy định.
Các chủ đầu tư sẽ phải sớm bàn giao quỹ bảo trì 2% cho Ban Quản trị nhà chung cư (Ảnh minh họa, Q.V)
Các chủ đầu tư sẽ phải sớm bàn giao quỹ bảo trì 2% cho Ban Quản trị nhà chung cư (Ảnh minh họa, Q.V)

UBND TP. Hà Nội vừa cho biết, thời gian qua việc triển khai thực hiện quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn TP chưa thực hiện hiệu quả.

Theo UBND TP. Hà Nội hầu hết các chủ đầu tư còn chậm tổ chức Hội nghị nhà chung cư để thành lập Ban quản trị (hiện mới thành lập khoảng 40%); tình trạng tranh chấp giữa chủ đầu tư và các chủ sở hữu nhà chung cư về diện tích thuộc phần sở hữu chung (nơi để xe máy, xe đạp,...) diễn ra phổ biến; thu phí dịch vụ trông giữ xe ở một số nhà chung cư chưa đúng quy định của TP.

Đặc biệt, chủ đầu tư còn chậm bàn giao kinh phí bảo trì 2% cho Ban quản trị quản lý; nhiều nhà chung cư còn thiếu chuyên nghiệp, chất lượng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư chưa tốt dẫn đến bất đồng với các chủ sở hữu, người sử dụng ảnh hưởng chung đến trật tự, an ninh, an toàn xã hội.

Công tác phòng cháy, chữa cháy còn nhiều bất cập, nguy cơ cháy nổ cao việc nhận thức và ý thức chấp hành quy chế quản lý sử dụng nhà chung cửa mọt số chủ đầu tư, chủ sở hữu nhà chung cư còn hạn chế.

Bên cạnh đó, sự chủ động vào cuộc của các cấp chính quyền trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, các chủ sở hữu nhà chung cư trong việc thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư chưa thường xuyên; việc  xư lỹ những vấn đề phát sinh trong quả lý, sử dụng nhà chung cư còn chậm, hiệu quả chưa cao, nhiều vụ việc khiếu nại còn để kéo dài chưa giải quyết dứt điểm;...

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư ngay sau khi đủ điều kiện, tổ chức Hội nghị nhà chung cư để thành lập Ban quản trị nhà chung cư và thực hiện bàn giao hồ sơ nhà chung cư, thu và bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư cho Ban quản trị nhà chung cư theo quy định; thực hiện đúng các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình được quy định tại Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

UBND các quận, huyện, thị xã (nơi có nhà chung cư) có trách nhiệm: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa phương trong việc bàn giao hồ sơ nhà chung cư của chủ đầu tư cho Ban quản trị; trong việc quyết toán số liệu và bàn giao kinh phí bảo trì giữa Chủ đầu tư và Ban quản trị; việc quản lý, sử dụng nhà chung cư được quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD.

Chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn (nơi có nhà chung cư) trong việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư khi chủ đầu tư đã tổ chức hội nghị nhà chung cư nhưng không đủ số lượng người tham gia hoặc chủ đầu tư không tổ chức hội nghị nhà chung cư khi đã đủ điều kiện theo Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư quy định tại Thông tư số 02/2016/TT-BXD.

Ngoài ra, UBND các quận, huyện, thị xã cũng cần tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư theo quy định của pháp luật. Lập và triển khai trong quý III Kế hoạch kiểm tra các tòa nhà chung cư thương mại đã được đưa vào quản lý vận hành trên địa bàn.