Hà Nội chính thức có Sở Du lịch

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký quyết định số 18/2015/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Du lịch Hà Nội.
Hà Nội chính thức có Sở Du lịch

Theo đó, Sở Du lịch Hà Nội sẽ được thành lập trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở VHTTDL Hà Nội hiện tại.

Trước đó ngày 7-7, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản đồng ý với đề xuất thành lập Sở Du lịch của UBND TP Hà Nội, đồng thời ngày 8-7, HĐND TP Hà Nội cũng chính thức ra nghị quyết về việc thành lập sở Du lịch và kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao.

Theo quyết định trên, Sở Du lịch Hà Nội sẽ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Hà Nội, chịu sự quản lý về ngành dọc của Bộ VHTTDL, có chức năng tham mưu giúp thành phố quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn, thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực… Trụ sở của Sở nằm tại số 17 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. Tên giao dịch quốc tế là Department of Tourism of Ha Noi City.

Về nhiệm vụ và quyền hạn, Sở Du lịch Hà Nội thực hiện các giải pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn thành phố; xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của địa phương sau khi được phê duyệt; Sở giúp UBND TP HN quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trong lĩnh vực du lịch…Về cơ cấu tổ chức, ban lãnh đạo Sở có 1 giám đốc, 3 phó giám đốc, sở có 5 phòng ban chuyên môn gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng quản lý Lữ hành, Phòng quản lý Cơ sở lưu trú, Phòng kế hoạch-Nghiên cứu phát triển. Quyết định trên có hiệu lực sau 10 ngày ký.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng ký quyết định về việc kiện toàn Sở VHTTDL thành Sở VHTT Hà Nội. Trụ sở của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tại số 47, phố Hàng Dầu, quận Hoàn Kiếm. Tên giao dịch quốc tế là Ha Noi Department of Culuture and Sports. Sở này có 1 giám đốc và 4 phó giám đốc, 10 phòng ban chuyên môn, 21 đơn vị trực thuộc.

Theo PLTP