Hà Nội chi 500 tỷ đồng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

VietTimes -- Hà Nội đề ra mục tiêu hỗ trợ phát triển 500 dự án khởi nghiệp sáng tạo, 150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được thương mại hóa sản phẩm, trong đó có ít nhất 20% doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các quỹ đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập. Dự kiến tổng giá trị hỗ trợ khoảng 500 tỷ đồng.
Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm trong gian hàng tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm trong gian hàng tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Hà Nội đến năm 2025 vừa được HĐND TP. Hà Nội thông qua. 

Đề án này nhằm hoàn thiện và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp gồm các cơ chế chính sách hỗ trợ, thúc đẩy, phát triển các hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn Hà Nội và hướng đến hỗ trợ hình thành các vườn ươm doanh nghiệp, không gian khởi nghiệp. Đề án này cũng hướng tới phát triển quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tư nhân và thu hút quỹ đầu tư nước ngoài.

Được biết, Hà Nội hiện đứng thứ hai cả nước về số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp, với khoảng 260.000 doanh nghiệp và có trung bình trên 20.000 doanh nghiệp thành lập mới mỗi năm.

Tuy nhiên, thực tế các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, gọi được vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư chiếm tỉ lệ rất nhỏ, chỉ khoảng 0,1% trong tổng số các doanh nghiệp khởi nghiệp.