Hà Nội cần 28 tỷ đồng xử lý các điểm ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật

VietTimes -- Các sở TNMT, NNPTNT Hà Nội đã tiến hành hành điều tra, khảo sát chi tiết phạm vi, mức độ ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) tồn lưu, phát hiện thêm 7 điểm ô nhiễm cần ưu tiên xử lý và đề xuất xử lý trong giai đoạn 2016 - 2020.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, kho hóa chất BVTV khu bốt điện, xã Tân Lập (Đan Phượng); kho chứa hóa chất BVTV cũ của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Hà Nội tại phường Xuân Phương (Nam Từ Liêm); kho chứa hóa chất BVTV cũ của Công ty Vật tư kỹ thuật tổng hợp Thạch Thất tại thị trấn Liên Quan (Thạch Thất); kho chứa hóa chất BVTV cũ của Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Hà Tây tại thị trấn Chúc Sơn (Chương Mỹ); kho hóa chất BVTV chợ Nhông tại thị trấn Tây Đằng (Ba Vì); kho hóa chất BVTV Vân Đình tại thị trấn Vân Đình (Ứng Hòa); kho hóa chất BVTV Xuân Nộn tại xã Xuân Nộn (Đông Anh).

Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường các cơ quan chức năng Hà Nội cho biết, các điểm tồn lưu hóa chất BVTV hầu hết đều có mức độ ô nhiễm vượt QCVN 15:2008/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất BVTV trong đất, đã tồn lưu từ lâu gây ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của người dân. Do vậy, việc tiến hành xử lý ô nhiễm, cải thiện và phục hồi môi trường tại các điểm tồn lưu hóa chất BVTV là cần thiết.

Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát tại 7 điểm ô nhiễm do hóa chất BVTV, UBND TP Hà Nội đề xuất triển khai trong giai đoạn 2016 - 2018 dự án “Cải thiện và phục hồi môi trường tại các điểm tồn lưu hóa chất BTVT đã được khảo sát, xác định trong giai đoạn 2012-2015”. Tổng vốn đầu tư dự kiến 28 tỷ đồng.

UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ TNMT hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương cho nhiệm vụ “Điều tra, rà soát phát hiện và đánh giá mức độ ô nhiễm những điểm tồn lưu hóa chất BVTV phát sinh mới trên địa bàn thành phố” triển khai thực hiện trong giai đoạn 2018-2020 để có cơ sở đề xuất dự án xử lý triệt để các điểm ô nhiễm do hóa chất BVTV trên địa bàn thành phố.