Giám đốc Sở trẻ nhất nước trúng cử Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam

VietTimes -- Ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam đã trúng cử Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX nhiệm kỳ năm 2016-2021 với số phiếu đạt tỉ lệ 83,03%.
Ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở KH-ĐT trúng cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX với tỉ lệ số phiếu 83,03%
Ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở KH-ĐT trúng cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX với tỉ lệ số phiếu 83,03%

Sáng 25/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả công tác bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, tỉ lệ của tri đi bầu cử ở Quảng Nam đạt 99,97%, với 1.136.322 cử tri đi bầu (đứng sau 3 tỉnh TT-Huế và Yên Bái 99,99%, tỉnh Hòa Bình 99,98%). Toàn tỉnh có 14 huyện có 100% cử tri đi bầu gồm Đông Giang, Bắc Trà My, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Phú Ninh, Phước Sơn, Tiên Phước, Đại Lộc, Tây Giang, Quế Sơn, Nông Sơn, Thăng Bình, Nam Trà My và thị xã Điện Bàn.

Quảng Nam, bầu cử, giám đốc sở, trẻ nhất nước, VietTimes
Toàn tỉnh Quảng Nam có 1.136.322 cử tri đi bầu, đạt tỉ lệ 99,97%,


Đại biểu có số phiếu được bầu cao nhất là bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Bí thư huyện Bắc Trà My với tỉ lệ đạt tỉ lệ 94,44%;  Ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư tỉnh Quảng Nam đạt tỉ lệ số phiếu bầu là 76,86%; Ông Phan Việt Cường, Phó Bí thư thường trực đạt tỉ lệ 74,24%; Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch tỉnh đạt tỉ lệ 85,02%.

Ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở KH-ĐT (giám đốc Sở trẻ nhất) đạt tỉ lệ 83,03%.

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam kiêm Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cho biết, nhìn chung công tác bầu cử tỉnh đạt kết quả tốt. Không có trục trặc gì lớn đối với các ứng cử viên, công tác tổ chức chỉ đạo được thông tin kịp thời của các cấp, cụ thể là Ủy ban bầu cử các cấp… Cử tri đã đi bầu đủ 60 đại biểu HĐND theo đúng số lượng quy định.