Giải trình làm rõ 5.000 ha đất cần thu hồi làm sân bay Long Thành

VietTimes -- Thủ tướng vừa có chỉ đạo về việc giải trình làm rõ diện tích đất cần thu hồi 5.000 ha của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phối cảnh 3D Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Cục hàng không Việt Nam

Phối cảnh 3D Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Cục hàng không Việt Nam

Theo công văn của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, việc thu hồi 5.000 ha đất để đầu tư xây dựng Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã được Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định và Chính phủ đã trình Quốc hội từ năm 2014.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ KHĐT, Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan rà soát, kiểm tra lại. Giao Bộ trưởng Bộ GTVT thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội theo quy định.

Liên quan tới việc chào giá thực hiện thiết kế cơ sở Cảng hàng không quốc tế Long Thành của Công ty TNHH Azusa Sekkei tại công văn số 01/AZUSALTIA ngày 20/10/2017, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ GTVT chỉ đạo, hướng dẫn Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.