Giải thể 4 Chi nhánh Xí nghiệp duy trì cây xanh thuộc Công ty Vườn Thú Hà Nội

VietTimes – UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Vườn Thú Hà Nội thực hiện thủ tục giải thể 04 Chi nhánh Xí nghiệp Duy trì cây xanh trực thuộc.
Ảnh minh họa, nguồn internet.
Ảnh minh họa, nguồn internet.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 3629/UBND-KT về việc Giải thể 4 Chi nhánh Xí nghiệp Duy trì cây xanh trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Vườn Thú Hà Nội.

Theo đó, UBND Thành phố chấp thuận chủ trương giải thể Giải thể 4 Chi nhánh Xí nghiệp Duy trì cây xanh: số 2, số 3, số 4, số 5 trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Vườn Thú Hà Nội theo đề xuất của Sở Nội vụ, tại Tờ trình số 1565/TTr-SNV ngày 23/6/2017 và đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Vườn Thú Hà Nội, tại Tờ trình số 173/TTr-VTHN ngày 08/6/2017.

Công ty TNHH Một thành viên Vườn Thú Hà Nội tiền thân là bộ phận chăn nuôi chim thú trực thuộc Công ty Công viên Hà Nội, trước đây có trụ sở tại vườn Bách Thảo, Ngọc Hà, Ba Đình.

Trước đó, vào năm 2015 UBND TP. Hà Nội cũng đã chấp thuận đề nghị của Sở Nội vụ cho phép Công ty TNHH MTV Vườn Thú Hà Nội giải thể Chi nhánh Xí nghiệp Xuất nhập khẩu động thực vật và hướng dẫn du lịch thuộc Công ty TNHH MTV Vườn Thú Hà Nội; Sáp nhập Chi nhánh Xí nghiệp Duy trì xây lắp và Chi nhánh Xí nghiệp Duy trì cây xanh số 1 thành Chi nhánh Xí nghiệp Duy tu duy trì thuộc Công ty TNHH MTV Vườn Thú Hà Nội.