GDP Việt Nam năm 2023 tăng 5,05%

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Theo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 4/2023 của Việt Nam ước tính tăng 6,72% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, tăng trưởng GDP năm 2023 của Việt Nam ước đạt 5,05%.

Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83%, đóng góp 8,84%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,74%, đóng góp 28,87%; khu vực dịch vụ tăng 6,82%, đóng góp 62,29%.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chỉ tăng 3,62%, là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2023, đóng góp 0,93 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

gdp-7327.png
Tốc độ tăng GDP các khu vực theo quý năm 2023 (Nguồn: TCTK)

Năm 2023, các hoạt động thương mại, du lịch duy trì đà tăng trưởng cao, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của khu vực dịch vụ, với giá trị tăng thêm đạt 6,82%, cao hơn mức tăng 2,01% và 1,75% của các năm 2020-2021.

Một số ngành dịch vụ thị trường tăng cao, đóng góp nhiều vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế gồm: Bán buôn và bán lẻ (+8,82%); vận tải, kho bãi (+9,18%); tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (+6,24%); lưu trú và ăn uống (+12,24%).

Về cơ cấu nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,96%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,12%; khu vực dịch vụ chiếm 42,54%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,38%.

Quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2023 ước đạt 10,22 triệu tỉ đồng, tương đương 430 tỉ USD. GDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 101,9 triệu đồng/người, tương đương 4.284 USD, tăng 160 USD so với năm 2022.

Về chỉ số giá tiêu dùng (CPI), bình quân năm 2023, CPI tăng 3,25% so với năm trước, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Lạm phát cơ bản tăng 4,16% so với năm 2022.

Về tình hình đăng ký doanh nghiệp, năm 2023, cả nước có 217.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 4,5% so với năm trước. Bình quân một tháng có 18.100 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Trong khi đó, có 172.600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 20,5% so với năm 2022. Bình quân một tháng có 14.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường./.