Eximbank: Loại 8 Phó TGĐ, Ban điều hành giảm từ 15 xuống 7 người

VietTimes – Cả 8 nhân sự rút lui, trước đó, cùng giữ cương vị Phó Tổng Giám đốc Eximbank.
Eximbank: Loại 8 P.TGĐ, Ban điều hành từ 15 nhân sự giảm còn 7 người. (Ảnh: EIB)
Eximbank: Loại 8 P.TGĐ, Ban điều hành từ 15 nhân sự giảm còn 7 người. (Ảnh: EIB)

Trong một thông tin vừa được công bố, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, vừa cắt giảm 8 nhân sự trong Ban Điều hành, về chỉ còn 7 thành viên gồm:

-          Ông Lê Văn Quyết (Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc)

-          Ông Trần Tấn Lộc (Phó Tổng Giám đốc)

-          Ông Đào Hồng Châu (Phó Tổng Giám đốc)

-          Bà Đinh Thị Thu Thảo (Phó Tổng Giám đốc)

-          Bà Văn Thái Bảo Nhi (Phó Tổng Giám đốc)

-          Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ (Phó Tổng Giám đốc)

-          Ông Võ Quang Hiển (Phó Tổng Giám đốc)

Theo đó, so với cơ cấu cũ, 8 người ra khỏi Ban Điều hành gồm:

-       Ông Nguyễn Quốc Hương;

-       Ông Lê Hải Lâm;

-       Ông Nguyễn Quang Triết;

-       Ông Nguyễn Văn Hào;

-       Ông Masachi Mochizuki;

-       Ông Bùi Văn Đạo;

-       Bà Bùi Đỗ Bích Văn;

-       Ông Lê Anh Tú.

Cả 8 nhân sự rút lui, trước đó, cùng giữ cương vị Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng. Với sự rút lui của Phó Tổng Giám đốc người Nhật Bản, ông Masachi Mochizuki, hiện, Ban điều hành EIB thuần là những nhân sự người Việt. Được biết, ông Mochizuki là đại diện của cổ đông Nhật Bản Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cổ đông lớn sở hữu 15% cổ phần Eximbank.

Để hỗ trợ Ban điều hành, Eximbank cũng đã bổ sung một vị trí mới quan trọng là Giám đốc cấp cao. Các Giám đốc cấp cao chịu trách nhiệm thực hiện chiến lược kinh doanh của Ngân hàng, gồm có: Ông Bùi Văn Đạo; Ông Nguyễn Văn Hào; Ông Lê Anh Tú; Ông Masashi Mochizuki; Ông Yutaka Moriwaki.

Lý do của sự thu gọn bộ máy, theo Eximbank, ngân hàng này đang cải tổ Hội sở chính để tinh gọn bộ máy quản lý và nâng cao hiệu quả của quá trình ra quyết định.

“Việc tái sắp xếp này là một phần của các khởi xướng chiến lược trung và dài hạn của Ngân hàng thuộc dự án “Eximbank Mới””, phía ngân hàng cho hay.

Theo đó, trong nỗ lực cải tổ, Eximbank tổ chức lại 9 Khối và Trung tâm / Phòng ban hiện tại tại Hội sở chính thành 7 Khối sau: Khối Khách hàng Doanh nghiệp; Khối Ngân hàng Bán lẻ; Khối Kinh doanh Tiền tệ; Khối Quản lý Rủi ro; Khối CNTT và Vận hành; Khối Hỗ trợ; Khối Kế hoạch Chiến lược.

Theo tìm hiểu, kể từ đầu năm 2017, Eximbank đã tiến hành Kế hoạch Tái cấu trúc và Chiến lược mang tên "Eximbank Mới".

Sau khi tái cơ cấu tổ chức các hội đồng, ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị đã thông qua bước đột phá này ở cấp cao nhất trong Ngân hàng để hoàn thành sứ mệnh của Eximbank nhằm "tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan bao gồm khách hàng, cổ đông, nhân viên và cộng đồng thông qua tăng trưởng liên tục trong hoạt động kinh doanh”.

Qua việc cải tổ này, mỗi thành viên Ban điều hành/Khối sẽ có nhiệm vụ và chức năng rõ ràng hơn và sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ mạng lưới chi nhánh của Ngân hàng. Hội sở chính có thể nhanh chóng hành động nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng và môi trường kinh doanh luôn thay đổi.

“Eximbank cam kết tiếp tục thúc đẩy Dự án "Eximbank Mới" nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn”, đại diện ngân hàng khẳng định./.