Được trao quyền, các cảng vụ sẽ xử phạt xe quá tải

VietTimes -- Đây là quy định tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có hiệu lực thi hành từ 1/8. Theo đó, Cảng vụ Hàng hải, Cảng vụ Hàng không, Cảng vụ Đường thủy... được quyền xử phạt xe chở quá tải tới 8 triệu đồng.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, theo khoản 6 Điều 70 nghị định này, về thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt,quy định: Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ hàng không, Cảng vụ đường thủy nội địa, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đường sắt, hàng không, hàng hải, đường thủy nội địa trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1, Điểm l Khoản 2, Điểm e Khoản 4 Điều 28 của Nghị định này.

Tại điểm a, khoản 1 Điều 28 quy định: Phạt tiền từ 500.000 – 1 triệu đồng đối với cá nhân, từ 1 - 2 đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải xếp hàng hóa lên mỗi xe ô tô (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) vượt quá trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 10-50%.

Còn tại điểm l khoản 2 Điều 28 quy định: Phạt tiền từ 1 – 2 triệu đồng đối với cá nhân, từ 2 - 4 đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải xếp hàng hóa lên mỗi xe ô tô (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) vượt quá trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 50-100%.

Chưa hết, điểm e khoản 4 Điều 28 quy định: Phạt tiền từ 3 – 4 triệu đồng đối với cá nhân, từ 6 – 8 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải xếp hàng hóa lên mỗi xe ô tô (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) vượt quá trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 100%.