Đức Đạt Lai Lạt Ma: cầu nguyện không đem lại hòa bình, làm việc chuyên cần mới an lạc

VietTimes -- Đức Đạt Lai Lạt Ma đã có những lời khuyên chí lí cho các Phật tử, những người mộ đạo và người dân trên toàn thế giới. Ông nói rằng sự cuồng tín, cầu nguyện sẽ không đem lại hòa bình cho nhân loại. Loài người cần bắt tay vào hành động thực tế thì mới có hòa bình, an lạc
Hiện nay nhiều người có xu hướng dành quá nhiều thời gian và công sức cho cầu nguyện. Những nhiệm vụ căn cốt giúp bản thân có nhiều hạnh phúc an vui hơn thì chưa được chú ý đúng mực. Mời bạn cùng nghe lại đoạn pháp thoại của Đức Đạt Lai Lạt Ma về chủ đề đang có tính thời sự này