Dữ liệu số về người tiêm và tổng số vaccine đã tiêm giữa Bộ Y tế và Bộ Công an chênh lệch rất lớn

VietTimes – Trước kết quả thống kê người tiêm vaccine của Bộ Công an so với tổng số vaccine đã tiêm chủng theo báo cáo của Bộ Y tế còn chênh lệch rất lớn, Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế phối hợp đối soát, làm rõ. 

Chính phủ còn yêu cầu Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an thực hiện và liên thông số liệu, dữ liệu về lượng người tiêm chủng vaccine Covid-19.

Chính phủ còn yêu cầu Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an thực hiện và liên thông số liệu, dữ liệu về lượng người tiêm chủng vaccine Covid-19.

Trên cơ sở đối chiếu kết quả phân tích dữ liệu tiêm chủng trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an về số người đã tiêm chủng và tổng số vaccine đã tiêm theo báo cáo của Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ cho rằng các số liệu này còn chênh lệch rất lớn.

Vì thế, Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an tiếp tục đối soát, làm rõ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, Chính phủ còn yêu cầu Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để thực hiện và liên thông số liệu, dữ liệu về lượng người tiêm chủng vaccine Covid-19.

Được biết, trong báo cáo kết quả phân tích dữ liệu tiêm chủng trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trình Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Công an cho biết đã chủ động phối hợp cùng Bộ Y tế và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để chỉ đạo lực lượng Công an, lực lượng Y tế cơ sở tập hợp, xác minh, thống kê số liệu về người tiêm vaccin phòng Covid-19.

Kết quả phân tích dữ liệu của Bộ Công an về số liệu về người tiêm vaccin phòng Covid-19 cụ thể như sau: Số trẻ từ 0 đến 4 tuổi đã tiêm vaccine là hơn 5,7 triệu; tổng số trẻ từ 5 đến 11 tuổi là gần 12,6 triệu, trong đó có hơn 2,85 triệu trẻ đã tiêm 1 mũi, 37.655 trẻ đã tiêm mũi 2, 655 trẻ đã tiêm mũi 3 và 2 trẻ đã tiêm mũi 4.

Số người dân từ 12 đến 17 tuổi là gần 9,3 triệu, trong đó gần 5,7 triệu người đã tiêm mũi 1, hơn 4,56 triệu người đã tiêm mũi 2, 44.597 người đã tiêm mũi 3 và 4 người đã tiêm mũi 4.

Trong gần 67,7 triệu người dân trong đội tuổi từ 18 đến 65, đã có gần 48,8 triệu người đã tiêm mũi 1, hơn 41,8 triệu người đã tiêm mũi 2, gần 29 triệu người đã tiêm mũi 3 và 4.528 người đã tiêm mũi 4.

Với hơn 9 triệu người dân trên 65 tuổi, có gần 5,9 triệu người đã tiêm mũi 1, hơn 5 triệu người đã tiêm mũi 2, trên 3,3 triệu người đã tiêm mũi 3 và 676 người đã tiêm mũi 4.

Từ kết quả phân tích này, Bộ Công an đề nghị Thủ tướng giao Bộ Công an chuyển phục lục danh sách thống kê số lượng công dân theo các độ tuổi đã tiêm, chưa tiêm chủng trên toàn quốc tới Bộ Y tế và các UBND các tỉnh, thành để làm cơ sở xây dựng kế hoạch tiêm chủng phù hợp và cập nhật đầy đủ trên hệ thống.

Đặc biệt, Bộ Công an đề xuất, trên cơ sở số liệu do Bộ Công an cấp, giao Bộ Y tế nghiên cứu, phối hợp với các bộ, ngành tham mưu với Thủ tướng để hoàn thiện phương án mua sắm, dự phòng vật tư, vaccine, trang thiết bị y tế,... phục vụ phân bố, tiêm chủng vaccine, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả./.