Dự án mở rộng quốc lộ 1: Chủ đầu tư “đội vốn” 1.866 tỷ đồng

VietTimes -- Kết quả thanh tra của Bộ tài chính tại 8 dự án mở rộng Quốc lộ 1 đã phát hiện việc lập và phê duyệt tổng đầu tư số tiền chưa chính xác lên đến… 1.866 tỷ đồng
Dự án mở rộng quốc lộ 1: Chủ đầu tư “đội vốn” 1.866 tỷ đồng


Trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2016 diễn ra trong chiều nay, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, năm 2015, Bộ Tài chính đã tiến hành thanh tra 8 dự án mở rộng Quốc lộ 1 bằng nguồn trái phiếu Chính phủ với tổng mức đầu tư 53.317 tỷ đồng. Trong quá trình thanh tra, đã kiến nghị với các chủ đầu tư, ban quản lý giảm tổng mức đầu tư 1.866 tỷ đồng, trong đó không đúng về  khối lượng, định mức là 1.321 tỷ đồng và do điều chỉnh quy mô dự án là 544 tỷ đồng.
Kết luận này đã được ban hành và Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải đề nghị chỉ đạo các đơn vị, ban quản lý dự án, chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư, giảm giá trị dự toán hợp đồng các gói thầu xây lắp, giảm giá trị nghiệm thu, thanh quyết toán theo kết luận thanh tra.
Đồng thời đề nghị Bộ Giao thông vận tải làm việc với Bộ Xây dựng xác định định mức sản xuất bê tông nhựa liên quan đến 8 dự án này. Bộ Tài chính cũng làm việc với Bộ Xây dựng để thống nhất về phụ cấp không ổn định sản xuất 10%. Đây cũng là vấn đề chưa có văn bản hướng dẫn rõ ràng.
Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng cho biết, trong văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan đến các dự án này.