Doanh nghiệp Việt thừa nhận có "ăn chia" với cán bộ thuế

Trường hợp cán bộ thuế đề nghị hối lộ để hai bên cùng có lợi, một nửa người nộp thuế lựa chọn sẽ tận dụng cơ hội này, theo kết quả khảo sát của Ngân hàng thế giới (WB).
Trường hợp cán bộ thuế đề nghị hối lộ để hai bên cùng có lợi, một nửa người nộp thuế lựa chọn sẽ tận dụng cơ hội này.
Trường hợp cán bộ thuế đề nghị hối lộ để hai bên cùng có lợi, một nửa người nộp thuế lựa chọn sẽ tận dụng cơ hội này.

Theo Báo cáo Nguy cơ tham nhũng trong khu vực hộ kinh doanh tại Việt Nam năm 2015, WB cho biết, 39% số doanh nghiệp (DN) ở Trung Quốc đều có cân nhắc đến việc biếu xén, tặng quà cán bộ thuế (điều tra 2003), trong khi tỷ lệ này ở Philippines và Thái Lan khoảng hơn 22% (trong năm 2009).

Tại Việt Nam, khảo sát của WB cho thấy, 1/3 đối tượng tham gia khảo sát đồng ý hoàn toàn hoặc một phần về việc mọi người thường dàn xếp với cán bộ nhà nước để nộp mức phạt thấp hơn và không lấy biên lai.

14% cho WB biết họ phải nộp thuế ít hơn nếu biếu quà cho cán bộ thuế.

Ngoài ra, trường hợp cán bộ thuế đề nghị hối lộ để hai bên cùng có lợi, một nửa người nộp thuế lựa chọn sẽ tận dụng cơ hội này, báo cáo của WB nêu. Trong số 50% số người từ chối hối lộ, chỉ 25% làm vậy vì tuân thủ pháp luật.

Cũng theo báo cáo này, 63% người tham gia khảo sát tin rằng trong lĩnh vực của mình, các hộ kinh doanh luôn cấu kết với các cán bộ thuế.

Trong khi đó, Tổng Cục thuế đánh giá cuối năm 2015 đã giảm được 420 giờ trên tổng số 537 giờ DN thực hiện việc kê khai, nộp thuế, số giờ còn lại là 117 giờ.

Báo cáo “Đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế: Mức độ hài lòng của DN năm 2014” do VCCI thực hiện cho thấy 70% DN hài lòng với cải cách thuế. 

Theo Zing