Doanh nghiệp tại Hà Nội được hỗ trợ xây dựng website, truyền thông trực tuyến

VietTimes -- Nhiều doanh nghiệp tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ các hoạt động truyền thông marketing, quảng bá thương hiệu doanh nghiệp hoặc thương hiệu sản phẩm bằng các loại hình marketing như: Xây dựng website, truyền thông online, sản xuất phim thương hiệu, in ấn các sản phẩm truyền thông cho thương hiệu doanh nghiệp, sản phẩm...
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND TP.Hà Nội vừa có chỉ đạo các Sở Công Thương, Tài chính, KH&ĐT, NNPTNT; Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; Liên minh hợp tác xã thành phố Hà Nội,... phối hợp triển khai chương trình “Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu năm 2018”.

Theo đó, các doanh nghiệp được hỗ trợ thuộc mọi thành phần kinh tế có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp và có trụ sở chính đặt trên địa bàn Hà Nội, có nhu cầu xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm hoặc thương hiệu doanh nghiệp, chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật trong quá trình sản xuất, kinh doanh, đồng thời đáp ứng một trong các điều kiện: có vốn chủ sở hữu từ 10 tỷ đồng hoặc có số lao động bình quân năm từ 300 người trở lên hoặc có kim ngạch xuất khẩu trực tiếp từ 5 triệu USD/năm trở lên; sản xuất các sản phẩm trong danh mục sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố; có chứng chỉ quản lý chất lượng quốc tế.

Các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ đào tạo, tập huấn kiến thức về xây dựng và quảng bá thương hiệu; hỗ trợ đặt tên thương hiệu, thiết kế biểu tượng (logo) hoặc hệ thống các dấu hiệu nhận diện thương hiệu tương ứng cho các thương hiệu doanh nghiệp hoặc thương hiệu sản phẩm; hỗ trợ tư vấn chiến lược xây dựng và phát triển các thương hiệu doanh nghiệp hoặc thương hiệu sản phẩm.

Đặc biệt, các doanh nghiệp Hà Nội còn được liên ngành Thành phố Hà Nội hỗ trợ các hoạt động truyền thông marketing, quảng bá thương hiệu doanh nghiệp hoặc thương hiệu sản phẩm bằng các loại hình marketing như: xây dựng website, truyền thông online, sản xuất phim thương hiệu, in ấn các sản phẩm truyền thông cho thương hiệu doanh nghiệp/ sản phẩm...

Được biết, kinh phí triển khai chương trình “Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu năm 2018” sẽ được trích từ nguồn kinh phí Thành phố giao Sở Công Thương thực hiện năm 2018.