Đến lượt Bộ GTVT yêu cầu kê khai cước vận tải phù hợp giá nhiên liệu

Ngày 28-8, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã ký công văn yêu cầu các Sở GTVT tăng cường quản lý giá và thực hiện kê khai giá, giám sát giá cước vận tải đường bộ trên địa bàn.
Bộ GTVT yêu cầu tăng cường quản lý giá cước vận tải đường bộ
Bộ GTVT yêu cầu tăng cường quản lý giá cước vận tải đường bộ

Bộ GTVT cho biết trong những ngày gần đây giá nhiên liệu liên tục được điều chỉnh theo xu hướng giảm rõ rệt.

Bộ GTVT đã yêu cầu Sở GTVT các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan về quản lý giá cước vận tải tại địa phương tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện kê khai và niêm yết giá cước vận tải theo quy định tại thông tư số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT của liên bộ Tài chính - GTVT. Kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Các Sở GTVT báo cáo UBND tỉnh, Bộ GTVT, Bộ Tài chính về kết quả triển khai thực hiện trước ngày 30-9.

Trước đó, ngày 25-8, Bộ Tài chính cũng đã có công văn số 11707/BTC-QLG về việc tiếp tục tăng cường quản lý, bình ổn giá trên địa bàn.

Theo Tuổi trẻ