Đánh giá lại dự án mỏ sắt Thạch Khê trước khi báo cáo Bộ Chính trị

VietTimes – Đó là tinh thần chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án mỏ sắt Thạch Khê tại Hà Tĩnh.

Mỏ sắt Thạch Khê. Nguồn: NĐH

Mỏ sắt Thạch Khê. Nguồn: NĐH

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá khách quan, toàn diện lại một lần nữa hiệu quả dự án.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu làm rõ các vấn đề về công nghệ, kỹ thuật, năng lực chủ đầu tư, nguồn vốn, phương án vận tải, vấn đề thị trường… Đồng thời tính đến các vấn đề rủi ro có thể xảy ra nhất là tổng mức đầu tư và hiệu quả của dự án.

Bộ TNMT có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công thương cùng các cơ quan liên quan đánh giá tác động môi trường của dự án, đáp ứng các tiêu chuẩn mới nhất về bảo vệ môi trường, phù hợp với các quy định Luật Bảo vệ Môi trường và Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, cũng như những ảnh hưởng có thể của biến đổi khí hậu đến dự án, trong điều kiện thân quặng của mỏ Thạch Khê nằm sâu so với mực nước biển.

Trên cơ sở các báo cáo của hai bộ Công thương và TNMT, Bộ KHĐT phối hợp với các cơ quan liên quan lập báo cáo Thủ tướng xem xét, trước khi báo cáo Bộ Chính trị.

Đồng thời, Bộ KHĐT nghiên cứu đề xuất thành lập Hội đồng thẩm định gồm đại diện các bộ chức năng, thẩm định trước khi báo cáo Thủ tướng xem xét trong quý I/2018.

Thủ tướng giao cho Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ trên.

Mỏ sắt Thạch Khê có trữ lượng khoảng 544 triệu tấn, lớn nhất Đông Nam Á. Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê được Bộ Chính trị đồng ý giao Công ty CP Sắt Thạch Khê – liên doanh do đó Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) làm cổ đông lớn -- triển khai từ năm 2009, nhưng đến nay chưa có kết quả cụ thể.

Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê có quy mô đầu tư 14.517 tỷ đồng. Giai đoạn 1 là 6.777 tỷ đồng, giai đoạn 2 là 7.739 tỷ đồng. Doanh thu cả đời dự án được đánh giá vào khoảng 35 tỷ USD.