Đại hội Hội cựu chiến binh Bộ TT&TT khóa II nhiệm kì 2017-2020

VietTimes -- Hội CCB Bộ TT&TT từ ngày thành lập đến nay đã phát huy được phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực chủ động tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Toàn cảnh Đại hội Hội cựu chiến binh Bộ TT&TT khóa II nhiệm kỳ 2017-2022. NGuồn: Bộ TT&TT
Toàn cảnh Đại hội Hội cựu chiến binh Bộ TT&TT khóa II nhiệm kỳ 2017-2022. NGuồn: Bộ TT&TT
Nhận định trên được đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ TT&TT cho biết tại Đại hội Hội cựu chiến binh Bộ TT&TT khóa II nhiệm kỳ 2017-2022 diễn ra vào chiều ngày 31/10 tại Hà Nội.
Đâị hội nhiệm kỳ II diễn ra với chủ đề: Phát huy bản chất, truyền thống “ Bộ đội cụ Hồ: “ Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”, xây dựng Hội Cựu chiến binh Bộ TT&TT trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiệm vụ chính trị của Bộ Ngành, Nghị quyết Đại hội IV Đảng bộ Bộ TT&TT nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
Theo báo cáo tại Hội nghị, nhiệm kỳ qua, cán bộ hội viên Hội Cựu Chiến binh Bộ TT&TT đã giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Hội CCB đề ra. Góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Báo cáo của Ban chấp hành Hội cựu chiến binh Bộ TT&TT cũng nêu ra những mặt hạn chế và nguyên nhân khách quan, chủ quan cũng như phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ 2017-2022.
Nhiệm kỳ mới, Hội cần tập trung thực hiện tốt chủ đề Đại hội: Phát huy bản chất, truyền thống “ Bộ đội cụ Hồ” “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”, xây dựng Hội Cựu chiến binh Bộ TT&TT trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng bộ Bộ TT&TT trong sạch, vững mạnh; đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội CCB Bộ, tích cực vận động cựu chiến binh đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; phối hợp với các tổ chức Công đoàn Ngành, Đoàn thanh niên Bộ thực hiện các phong trào, phát huy truyền thống của dân tộc, của đất nước; tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đánh giá cao vai trò và các hoạt động của Hội được thể hiện trong thời gian qua. Thứ trưởng nhận định: Hội CCB Bộ TT&TT từ ngày thành lập đến nay vừa tròn 5 năm, trong thời gian đó Hội đã phát huy được phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” tích cực chủ động tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ cơ quan, kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Thứ trưởng khẳng định Hội Cựu chiến binh Bộ TT&TT xứng đáng là tổ chức nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết, vận động cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ, của Hội. Thứ trưởng cũng lưu ý những mặt còn tồn tại mà Hội cần khắc phục trong thời gian tới và đề nghị Hội tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.
“Trong những năm tới, tình hình đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, ngành TT&TT còn phải đối mặt với nhiều thách thức, điều này đòi hỏi các cấp của Hội, các đồng chí hội viên cần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong công tác xây dựng Hội, phấn đấu hoàn thành tốt công tác được giao.” – Thứ trưởng nhấn mạnh.
Đại hội Hội cựu chiến binh Bộ TT&TT khóa II nhiệm kì 2017-2020 ảnh 1Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Đại hội. Nguồn Bộ TT&TT
Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam vui mừng biểu dương những kết quả mà Hội CCB Bộ TT&TT đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Hội đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học viên; phát huy tốt vai trò của mình trong xây dựng cơ quan, đơn vị, động viên hội viên thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công; tích cực tuyên truyền đường lối chủ trương của chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, chủ động phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, chống phá sự nghiệp đổi mới. Công tác xây dựng tổ chức Hội có nhiều cố gắng, các đồng chí đã kiện toàn, sắp xếp, phát triển hội, tổ chức các hoạt động nghiêm túc, phong phú, có nền nếp, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ.
Trung tướng Nguyễn Song Phi cũng giao cho Hội CCB Bộ TT&TT thưc hiện tốt một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, bao gồm: có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn kiên định, nhạy bén nắm bắt tình hình để xây dựng niềm tin cho hội viên; thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ nhất của Đảng xác định cho CCB Việt Nam; quán triệt, vận dụng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà Nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động; luôn bám sát sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ TT&TT và sự chỉ đạo của Trung ương Hội, tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức hoạt động; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của hội viên và cuối cùng là bầu ban chấp hành mới và đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB Việt Nam kỳ 6.
Cũng tại Đại hội đã diễn ra Lễ trao quyết định tặng kỷ niệm chương của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho các đồng chí nguyên lãnh đạo của Bộ TT&TT; trao tặng bằng khen của Trung ương Hội cho 1 tập thể và 7 cá nhân hội viên Hội CCB Bộ TT&TT.
Đại hội Hội cựu chiến binh Bộ TT&TT khóa II nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu ra ban chấp hành khóa mới bao gồm 21 đồng chí; và bầu 01 đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB Việt Nam khóa 6 (nhiệm kỳ 2017-2022).