Đà Nẵng trả lương gấp 280 lần mức cơ sở để thu hút nhân tài

VietTimes -- Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết quy định Chính sách phát triển nguồn lực chất lượng cao khu vực công TP Đà Nẵng với mức trả thu nhập gấp từ 80-280 lần mức lương cơ sở.
Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết quy định Chính sách phát triển nguồn lực chất lượng cao khu vực công TP Đà Nẵng với mức trả thu nhập gấp từ 80-280 lần mức lương cơ sở.
Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết quy định Chính sách phát triển nguồn lực chất lượng cao khu vực công TP Đà Nẵng với mức trả thu nhập gấp từ 80-280 lần mức lương cơ sở.
Cụ thể, đối tượng được hưởng chính sách này là những chuyên gia, cán bộ lãnh đạo, quản lý và những người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung loại giỏi, thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở giáo dục đào tạo uy tín trong nước và nước ngoài; có nguyện vọng đến làm việc lâu dài tại cơ quan, đơn vị thuộc TP Đà Nẵng quản lý; những chuyên gia có uy tín trên các lĩnh vực mà thành phố có nhu cầu nhằm phục vụ kinh tế- xã hội của TP. Và mức hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng thu hút nhân tài gấp từ 80-280 lần mức lương cơ sở, tùy thuộc vào trình độ đại học, thạc sĩ hay tiến và được đào tạo ở cơ sở nào.
Đối với một số vị trí công việc đặc thù khó thu hút, ngoài khoản hỗ trợ nêu trên còn được hỗ trợ thêm kinh phí. Mức hỗ trợ do UBND TP Đà Nẵng quyết định sau khi có ý kiến của Thường trực HĐND TP Đà Nẵng nhưng không quá 200 lần mức lương cơ sở và được ưu tiên xem xét việc tuyển dụng công chức hoặc tham gia tuyển dụng viên chức theo quy định hiện hành của Nhà nước và TP Đà Nẵng.
Đối với những trường hợp khó khăn và có nhu cầu về nhà ở, sẽ được xem xét cho thuê nhà chung cư của TP hoặc hỗ trợ vốn vay ưu đãi trong thời gian 10 -15 năm để mua nhà ở xã hội theo quy định của Nhà nước và TP Đà Nẵng.
Riêng đối với chuyên gia làm việc ngắn hạn hoặc bán thời gian tại thành phố, căn cứ quy định hiện hành về mức lương đối với chuyên gia, tùy từng lĩnh vực công việc mà TP sẽ thỏa thuận mức thù lao hợp đồng thuê chuyên gia (bao gồm lương, nhà ở, đi lại…).