Đà Nẵng: Tổng rà soát, kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, quản lý quy hoạch

VietTimes -- UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện lên kế hoạch rà soát, kiểm tra và xử lý về trật tự xây dựng trên địa bàn. Đồng thời có biện pháp thiết lập trật tự, kỷ cương trong quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị
Đà Nẵng tổng rà soát, kiểm tra và xử lý về trật tự xây dựng trên địa bàn
Đà Nẵng tổng rà soát, kiểm tra và xử lý về trật tự xây dựng trên địa bàn

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Xây dựng xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động xây dựng theo đúng quy định pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau cấp phép, đặc biệt là không cho phép đưa vào sử dụng các công trình xây dựng trái phép. Và định kỳ hàng tháng, phải có báo cáo kết quả thực hiện các chỉ đạo nêu trên về UBND TP.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng phối hợp cùng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tham mưu UBND thành phố tiếp tục phân cấp trong hoạt động cấp phép xây dựng, đầu tư, quản lý đất đai và quản lý đô thị; hoàn thành và báo cáo UBND thành phố trong quý IV/2018; tham mưu xây dựng quy chế quản lý kiến trúc cảnh quan các khu vực trung tâm thành phố và các khu vực có tiềm năng phát triển nhà cao tầng, báo cáo UBND thành phố trong tháng 9; đồng thời, khẩn trương triển khai lập các thiết kế đô thị tại một số khu vực quan trọng của thành phố để quản lý đô thị.

Đối với việc xây dựng các bãi đổ xe công cộng, UBND TP Đà Nẵng cũng có văn bản yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan nghiên cứu, triển khai các thủ tục về quy hoạch, đầu tư xây dựng các bãi đỗ xe công cộng nhiều tầng tại 18 vị trí thuộc khu vực trung tâm, và tiến hành các bước để kê gọi đầu tư dưới hình thức hợp tác công - tư (PPP), ưu tiên hình thức BOT.