Đà Nẵng: Tạo điều kiện tối đa để thực hiện các dự án lớn có tính đột phá

VietTimes -- Đà Nẵng sẽ xây dựng các đề án, cơ chế, chính sách phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ, du lịch, tham mưu chính sách ưu đãi đột phá thí điểm áp dụng cho cụm du lịch trọng điểm miền Trung.
Đà Nẵng tạo điều kiện tối đa để thực hiện các dự án lớn, đột phá
Đà Nẵng tạo điều kiện tối đa để thực hiện các dự án lớn, đột phá
Theo đó, để phát huy thành công sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC và diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2017; Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội và thu hút các nguồn lực đầu tư, du lịch, tạo động lực cho TP phát triển nhanh và bền vững;…
Trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH TP đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050; chuyển dần sang khai thác phát triển khu vực phía Tây, Tây Bắc và khu vực vịnh Đà Nẵng; đẩy nhanh các dự án, công trình mang tính động lực để thành phố phát huy vai trò đối với cả khu vực miền Trung-Tây nguyên và đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.
Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng sẽ xây dựng các đề án, cơ chế, chính sách phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ, du lịch như: xây dựng các chính sách ưu đãi đột phá thí điểm áp dụng cho cụm du lịch trọng điểm miền Trung; Triển khai đề án khu phố đêm 24/7; Nghiên cứu mở đại diện du lịch Đà Nẵng tại các thị trường trọng điểm nước ngoài; Tạo điều kiện tối đa để nhà đầu tư triển khai, hoàn thành và đưa vào khai thác các dự án phục vụ du lịch nghỉ dưỡng, các dự án tạo sản phẩm du lịch mới.
Đặc biệt, TP tiếp tục tập trung, bố trí nguồn lực đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Đề án chương trình TP “4 an”; Tăng cường công tác quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, an toàn lao động; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, giải quyết ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và xây dựng đô thị văn minh, thông minh hơn.