Đà Nẵng: Sở GTVT hợp tác với VNPT xây dựng hệ thống “Giao thông thông minh”

VietTimes -- Trên cơ sở hợp tác, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Đà Nẵng và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).sẽ phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động quản lý, điều hành, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), viễn thông và truyền thông trong việc xây dựng hệ thống “Giao thông thông minh” tại TP Đà Nẵng. 

Giao thông Đà Nẵng đang chịu nhiều áp lực, cần công cụ quản lý thông minh
Giao thông Đà Nẵng đang chịu nhiều áp lực, cần công cụ quản lý thông minh

Cụ thể, VNPT Đà Nẵng phối hợp, hỗ trợ Sở GTVT trong tư vấn, cung cấp và triển khai các chương trình, dự án CNTT, viễn thông và giao thông thông minh (ITS) theo nhu cầu ứng dụng, phát triển của Sở GTVT và khả năng triển khai, xây dựng theo thế mạnh của VNPT Đà Nẵng.

Sở GTVT phối hợp và hỗ trợ VNPT Đà Nẵng trong các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực, phạm vi quản lý nhà nước của Sở GTVT và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Được biết, đây là hoạt động hợp tác trên cơ sở Thỏa thuận về CNTT và Truyền thông giai đoạn 2018-2020 giữa UBND TP Đà Nẵng và VNPT.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình, dự án theo Quyết định của UBND TP Đà Nẵng về thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố thông minh, giai đoạn 2018-2025, định hướng đến 2030”.

Việc xây dựng và triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT, viễn thông và tự động hóa đáp ứng mục tiêu hoàn thiện hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu ngành GTVT là một phần trong việc xây dựng Hệ thống giao thông thông minh tại Đà Nẵng. Đặc biệt là hợp tác sẽ giúp Đà Nẵng đưa ra các giải pháp điều hành, quản lý nhà nước thông minh góp phần chuyển đổi số trong lĩnh vực GTVT tại địa phương.