Đà Nẵng sẽ sử dụng phần mềm quản lý nhân, hộ khẩu

VietTimes -- Sau khi triển khai thí điểm thành công tại quận và 13 phường thuộc quận Hải Châu, Đà Nẵng sẽ nhân rộng áp dụng mô hình quản lý nhân, hộ khẩu bằng phần mềm cho UBND các quận, huyện còn lại.
Sau khi triển khai thí điểm thành công tại quận và 13 phường thuộc quận Hải Châu, Đà Nẵng sẽ nhân rộng áp dụng mô hình quản lý nhân, hộ khẩu bằng phần mềm cho UBND các quận, huyện còn lại.
Sau khi triển khai thí điểm thành công tại quận và 13 phường thuộc quận Hải Châu, Đà Nẵng sẽ nhân rộng áp dụng mô hình quản lý nhân, hộ khẩu bằng phần mềm cho UBND các quận, huyện còn lại.

Theo Sở TT&TT Đà Nẵng, sau 1 năm xây dựng và hoàn thiện, đến nay phần mềm Quản lý nhân, hộ khẩu đã được sử dụng tại công an quận Hải Châu và công an 13 phường thuộc quận; hỗ trợ công an quận, phường quản lý thông tin về nhân khẩu thường trú, tạm trú; theo dõi các biến động về nhân, hộ khẩu tại địa phương. 

Nhờ việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu của phần mềm quản lý này mà các đơn vị có thể giảm thiểu thời gian, nhân lực trong việc tổng hợp; theo dõi chặt chẽ các thông tin của công dân thuộc địa bàn mình quản lý; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính theo đúng quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

Đặc biệt, việc sử dụng phần mềm được thực hiện trên nền tảng ứng dụng chính quyền điện tử của TP Đà Nẵng và thống nhất một nguồn dữ liệu nhân khẩu từ cơ sở dữ liệu công dân của Đà Nẵng. Các thông tin tra cứu nhân hộ khẩu, nhân thân được thực hiện nhanh chóng, chính xác và cụ thể, giúp giảm thời gian tra cứu cho cán bộ hộ khẩu, hộ tịch cũng như công tác quản lý di biến động dân cư tại địa bàn quản lý.

Các nội dung thông tin như: nhân, hộ khẩu thường trú dành cho công an quận huyện; quản lý nhân, hộ khẩu tạm trú đối với công phường, xã; theo dõi thay đổi nhân, hộ khẩu; tìm kiếm nhân hộ khẩu theo các tiêu chí khác nhau và hỗ trợ công tác lập thống kê báo cáo được thiết kế giúp cán bộ quản lý có thể cập nhật liên tục cũng như truy xuất thông tin khi cần thiết.

Dự kiến, việc đưa phần mềm vào ứng dụng sẽ được bắt đầu từ tháng 11/2016.